Goederenrecht verdiept (vastgoed)

Goederenrecht verdiept (vastgoed)

  • Rechtswetenschappen
  • RM5003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Goederenrechtelijke vraagstukken spelen in de praktijk met name bij financieringsconstructies en bij grote vastgoedprojecten. In deze cursus zal aan de hand van praktijkcasus het goederenrechtelijke systeem nader uitgediept worden. Er wordt onder meer aandacht besteed aan goederenrechtelijke vraagstukken die zich voordoen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving, het systeem van grondboekhouding in Nederland, het onderscheid roerend/onroerend, kabels en leidingen, het appartementsrecht, het hypotheekrecht, beslag en executie. Ook een diepgaande bespreking van de beperkte genotsrechten erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden en het verschil tussen en het gebruik van kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen komen aan bod.

Het doel van de cursus is om dieper in te gaan en te reflecteren op het Nederlandse goederenrechtelijke systeem. Daarbij zal uitgebreid stil gestaan worden bij de vraag waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt in dit systeem, wat alternatieven zouden zijn en of dit nu wenselijk is. Tevens zullen onderwerpen besproken worden waarover discussie bestaat in de literatuur. Het doel hiervan is dat je inzicht verwerft in de discussies die bestaan, deze kunt analyseren en hierin zelf een mening kunt vormen.

In de cursus zal onder meer aandacht besteed worden aan goederenrechtelijke vraagstukken die zich voordoen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van de cursussen Inleiding privaatrecht en Goederenrecht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding bestaat uit virtuele klassen en videocolleges. Daarnaast is er standaardbegeleiding: u kunt vragen aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2
1. di 21-11-2023 / startbijeenkomst / 20.00-21.00 uur
2. do 07-12-2023 / casusbespreking deel 1 Eigendom / 20.00-2130 uur
3. di 19-12-2023 / casusbespreking deel 2 Beperkte rechten / 20.00-21.30 uur
4. di 09-01-2024 / casusbespreking deel 3 Mede-eigendom / 20.00-21.30 uur
5. di 23-01-2024 / casusbespreking deel 4 Verlies van eigendom / 20.00-21.30 uur
6. di 30-01-2024 / afronding/herhaling / 20.00-21.00 uur

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

07-02-2024 14:00, 24-04-2024 14:00, 27-08-2024 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit al het studiemateriaal dat zich bevindt in de digitale leeromgeving (overzicht van jurisprudentie en tijdschriftartikelen), en het studieboek Asser 5* Eigendom en beperkte rechten, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Online te raadplegen via Kluwer Navigator (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.