Goederenrecht

Goederenrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0112
  • 5 EC
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

Het goederenrecht vormt tezamen met het verbintenissenrecht, het vermogensrecht. Het goederenrecht regelt de verhouding van een persoon ten opzichte van een goed. Goederen zijn alle actieve bestanddelen die behoren tot het vermogen van een persoon. Deze cursus behandelt de beginselen van het goederenrecht, de basisbegrippen (goederen, zaken en vermogensrechten), de wijze waarop goederen worden verkregen en verloren en de andersoortige goederenrechtelijke verhoudingen. Bij de wijze van verkrijging van goederen wordt bijzondere aandacht besteed aan de verkrijging van goederen door overdracht. Dat is de overgang van een goed uit het vermogen van de ene persoon naar het vermogen van een andere persoon. Hierbij komen ook aan de orde de gebreken die aan de overdracht kunnen kleven en de derdenbeschermingsbepalingen. Ook komen de bijzondere vormen van overdracht aan de orde (overdracht onder voorwaarden, de levering bij voorbaat en eigendomsvoorbehoud). Bij de goederenrechtelijke verhouding komen achtereenvolgens aan de orde het eigendomsrecht, de beperkte rechten, de goederenrechtelijke leerstukken bezit, gemeenschap en verhaalsrecht op goederen. Goederen in het vermogen van een schuldenaar kunnen worden gebruikt om zekerheid te bieden aan schuldeisers, bijvoorbeeld door het vestigen van een recht van pand of hypotheek. De vestigingshandeling van deze zekerheidsrechten, de executie en de voorrangsregeling worden in de cursus uitvoerig behandeld.
Tijdens de begeleiding van de cursus in de vorm van virtuele klassen wordt aandacht besteed aan de theorie en de ontwikkeling in de rechtspraak. Verder wordt de theorie toegepast op goederenrechtelijke casussen, die in complexiteit toenemen in de loop van de cursus. De verplichte arresten en actuele casussen worden gebruikt als illustratie van de studiestof.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 29 april 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 14 april 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 april 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 28 april 2024.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat je bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kun je je aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

De cursus Goederenrecht is bedoeld als een verdiepings- en verbredingscursus binnen het privaatrecht. De cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het privaatrecht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: o.a. mw.mr.dr. J. Broese van Groenou
1. di 30-04-2024 / 19.00-21.00 uur / introductiecollege deel 1
2. di 14-05-2024 / 19.00-20.30 uur / casusbespreking deel 1
3. di 21-05-2024 / 19.00-21.00 uur / introductiecollege deel 2
4. di 04-06-2024 / 19.00-20.30 uur / casusbespreking deel 2
5. di 18-06-2024 / 19.00-21.00 uur / introductiecollege deel 3
6. di 02-07-2024 / 19.00-20.30 uur / casusbespreking deel 3


Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit de digitale leeromgeving en het volgende studieboek:
1. W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave).

Je dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.