Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0212
  • 5 EC


Inhoud

U heeft net een nieuwe auto gekocht, een degelijk merk voor een redelijke prijs. Maar al snel blijkt dat u bekocht bent: er is geknoeid met de kilometerteller en er zitten tweedehandsonderdelen onder de motorkap. De ‘nieuwe’ auto blijkt allesbehalve nieuw te zijn. U eist dat de verkoper alsnog zijn verplichtingen nakomt of zelfs schadevergoeding betaalt. Maar: ‘Hebben is hebben, krijgen is de kunst.’ De verkoper weigert eenvoudig om met u over deze kwestie te onderhandelen. U ziet nog maar één manier om dit op te lossen: procederen. Dan moeten er heel wat regels in acht genomen worden en daar begint het formeel privaatrecht.

Het voorgaande geeft het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het materiële privaatrecht (zie de cursussen Inleiding recht: kern van het recht (voorheen Basiscursus recht) of Inleiding privaatrecht) beschrijft de rechten die u bijvoorbeeld hebt als koper of als verhuurder. Het formele privaatrecht geeft aan hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Die regels vindt u in deze cursus. De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen dat onderwerpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, de onderscheiding in vonnissen en beschikkingen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten, enzovoorts. Bovendien is het de bedoeling dat u na bestudering van de cursus kennis draagt van belangrijke rechterlijke uitspraken op het gebied van het burgerlijk procesrecht en u de opgedane kennis kunt toepassen op concrete casus. Behalve voor studenten in de rechtswetenschappen is de cursus interessant voor personen die in de praktijk, bijvoorbeeld via advocatuur of rechterlijke macht, met het burgerlijk procesrecht te maken krijgen.

Leerdoelen
Het burgerlijk procesrecht bevat regels die in acht moeten worden genomen om rechten die voortvloeien uit het materiële privaatrecht geldend te kunnen maken, indien dat in der minne niet mogelijk is gebleken. Tijdens deze cursus leert u deze regels kennen en leert u deze regels toe te passen op concrete casus.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van privaatrecht.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en twee virtuele tentamentrainingen georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat u via de cursussite inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.mr.dr. M. Reumers
1. di 06-09-2022 / 19.00-20.30 uur
2. di 01-11-2022 / 19.00-20.30 uur
3. di 17-01-2023 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- W. Hugenholtz & W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht. Convoy: Dordrecht (meest recente uitgave);
- nader op te geven aanvullende literatuur;
- jurisprudentie;
- digitaal werkboek opgenomen in de digitale leeromgeving;
- de digitale leeromgeving.

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.