Europees recht

Europees recht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0432
  • 5 EC
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de Europese ruimte en het materiële recht, het burgerschap van de Unie, de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, concurrentie, de economische en monetaire unie en het extern optreden van de Unie. Nadat lang de realisering van de interne markt centraal heeft gestaan in het proces van de Europese integratie, wordt de belangstelling nu ook steeds meer gericht op de Europese ruimte. In die Europese ruimte kan de burger van de Unie zich vrij bewegen. De burger van de Unie kan overal zijn politieke, economische en sociale grondrechten uitoefenen. Conform de in artikel 2 VEU genoemde waarden, is het Europese integratieproces niet beperkt tot het sociaal-economische leven, maar heeft het steeds meer betrekking gekregen op de maatschappelijke verhoudingen in hun geheel.

In de cursus Europees recht wordt belang toegekend aan de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast start je in deze cursus met dialoogvaardigheden. Deze ontwikkel je met behulp van de methode Dialogue to Synergize (D2S). Om dit op een goede wijze vorm te geven zijn een aantal bijeenkomsten verplicht.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat je bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kun je je aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Deze cursus heeft een vast startmoment en wordt twee keer per jaar gegeven; in kwartiel 1 en in kwartiel 3.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je studiepad.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van internationaal en Europees recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst/virtuele klassen, dialoogoefenmomenten (zoveel mogelijk gekoppeld aan de virtuele klassen) en videocolleges. Daarnaast standaardbegeleiding: u kunt vragen aan de docenten stellen.

Docenten

Mw. mr. dr. R. Slegers (examinator) en mw. mr. R. Sajet (plv. examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een leerboek en een digitale leeromgeving.
Je dient zelf een wetten- en verdragenbundel (en zo gewenst ook de jurisprudentiebundel van prof. dr. J.W. Sap) aan te schaffen.
Verplichte literatuur: F. Amtenbrink & H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.