Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0602
  • 5 EC


Inhoud

Het ‘klassieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. In deze cursus staat het maatschappelijk uiterst belangrijke leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet (of nalaat) in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is in beginsel verplicht de daaruit voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid, dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan bod.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat je bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kun je je aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het privaatrecht.

Begeleidingsvorm

Begeleidingsbijeenkomsten in het eerste kwartiel.

BegeleidingsbijeenkomstenBijeenkomsten Studiecentrum Amsterdam of online
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.mr. J. Ebbinga
1. za 09-09-2023 / 12.30-14.00 uur / hoorcollege 1 in studiecentrum
2. di 19-09-2023 / 19.00-20.30 uur / casus oplossen / online
3. do 28-09-2023 / 18.30-20.00 uur / hoorcollege 2 in studiecentrum
4. za 07-10-2023 / 12.30-14.00 uur / hoorcollege 3 in studiecentrum
5. di 10-10-2023 / 19.00-20.00 uur / vragenuurtje / online
6. di 17-10-2023 / 19.00-20.30 uur / casus oplossen / online
7. do 26-10-2023 / 18.30-20.00 uur / hoorcollege 4 in studiecentrum
8. di 31-10-2023 / 19.00-20.30 uur / casus oplossen / online
9. do 09-11-2023 / 19.00-20.00 uur / vragenuurtje / online

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

17-11-2023 10:00, 09-02-2024 10:00, 12-07-2024 10:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- de cursussite in de digitale leeromgeving;
- T. Hartlief e.a., Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave);
- het werkboek Aansprakelijkheidsrecht, bestaande uit de schriftelijke reader Aansprakelijkheidsrecht en uit het digitale werkboek op de cursussite. Het casusmateriaal op de cursussite vormt een zeer belangrijk onderdeel van de cursus!
- verplicht te bestuderen jurisprudentie die op de cursussite is aangegeven.

Je dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.