Formeel strafrecht

Formeel strafrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0812
  • 5 EC
  • Vanaf € 175


Inhoud

Strafzaken zijn vaak onderwerp van veel media-aandacht. Hierdoor is strafprocesrechtelijke terminologie ons niet vreemd. Maar wat betekenen die termen eigenlijk precies en klopt het wel wat er in de media beweerd wordt? Vaak wordt namelijk vergeten dat het strafproces een tweeledig doel dient: zorgen dat schuldigen veroordeeld worden en voorkomen dat onschuldigen gestraft worden. In deze cursus Formeel strafrecht willen we u gevoelig maken voor de nuances van ons strafprocesrecht.

In de cursus Materieel strafrecht ging het vooral om de vraag welk gedrag strafbaar is en wanneer een dader niet strafbaar is. In deze cursus Formeel strafrecht ligt de nadruk op de vraag wat er moet gebeuren indien het vermoeden rijst dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan. U kunt daarbij denken aan vragen als: ‘Onder welke voorwaarden is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging?’, ‘Aan welke vereisten moet een tenlastelegging voldoen?’, ‘Hoe komt de Nederlandse strafrechter tot een bewezenverklaring?’ en ‘Mogen verklaringen van de verdachte zonder meer tot bewijs dienen als hij tijdens het politieverhoor niet is bijgestaan door een raadsman?’. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen van deze cursus, waarbij de constante belangenafweging tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming een prominente rol speelt.

Serious game
Een deel van het onderwijs wordt verbonden aan een realistische praktijksimulatie van een Nederlandse strafzaak; een zogenaamde serious game. In de serious game wordt het reguliere verloop van een strafzaak gevolgd: van opsporing, naar vervolging tot uiteindelijk berechting. Gedurende het verloop van de serious game krijgt u telkens een andere rol (officier van justitie, advocaat en rechter) toebedeeld en neemt u vanuit die rol verschillende beslissingen. Met de serious game wordt beoogd een brug te slaan tussen de wetenschap en de strafrechtelijke praktijk: wetenschappelijke kennis die wordt opgedaan in de loop van de cursus wordt immers direct en interactief toegepast in de game.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het strafrecht.

Begeleidingsvorm

Online bijeenkomsten in het vierde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleiders: mw.pror.mr. W. Dreissen, mw.mr. S. Naber en dhr.mr. L. Rommy
1. ma 01-05-2023 / VK 1 introductie / 20.00-22:00 uur
2. wo 31-05-2023 / VK 2 lesstof en bespreken game / 20.00-22:00 uur
3. ma 05-06-2023 / VK 3 lesstof en bespreken game / 20.00-22:00 uur
4. ma 12-06-2023 / VK 4 lesstof en bespreken game / 20.00-22:00 uur
5. ma 19-06-2023 / VK 5 lesstof en bespreken game / 20.00-22:00 uur
6. ma 26-06-2023 / VK 6 lesstof en bespreken game / 20.00-22:00 uur
7. ma 03-07-2023 / VK 7 lesstof en bespreken game / 20.00-22:00 uur

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

09-02-2023 19:00, 12-07-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit de volgende twee tekstboeken:
- B.F. Keulen & G. Knigge, Strafprocesrecht. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv (bewerkt door F.J. Bleichrodt, J.H.J Verbaan & R.J. Verbeek). Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).
Daarnaast bestaat het materiaal uit een aantal verplichte arresten (die u zelf moet opzoeken via de relevante digitale databanken) en de teksten in de cursusstructuur van de digitale leeromgeving. De serious game maakt ook onderdeel uit van het cursusmateriaal.

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving heeft u via de online studieomgeving (cursussite) toegang tot alle (praktische) informatie die van belang is voor deze cursus. U vindt op de cursussite bijvoorbeeld informatie over de begeleiding en u kunt er met medestudenten en docent(en) in discussie over de leerstof in de discussiegroep.