Internationaal recht

Internationaal recht

  • Rechtswetenschappen
  • RS1112
  • 5 EC


Inhoud

Internationaal recht is een fascinerend vakgebied. U hoeft de krant maar open te slaan of even op het internet te surfen en u komt tal van internationaalrechtelijke onderwerpen tegen. Enkele voorbeelden die u de afgelopen jaren in de media heeft kunnen vinden zijn: voormalig president Trump die uiteindelijk besloot om geen gewapende aanval uit te voeren nadat Iran een onbemande drone had neergeschoten, of de kapitein van het reddingsschip Seawatch 3 die gearresteerd werd nadat zij en haar bemanning drenkelingen uit de Middellandse Zee hadden gehaald. Dit zijn slechts twee voorbeelden van recente politieke gebeurtenissen, die een sterk internationaalrechtelijke component hebben. Internationaal recht kan een abstracte cursus lijken, maar het is ook een concrete cursus omdat deze betrekking heeft op internationaalrechtelijke onderwerpen die u dagelijks in de media voorbij ziet komen. Het doel van deze cursus is om u kennis te laten maken met de belangrijkste onderwerpen uit dit omvangrijke en interessante vakgebied en dat u aan het eind van deze cursus niet alleen kennis heeft van de regels en het systeem achter de nieuwsberichten, maar dat u ook voldoende kennis en inzicht heeft opgedaan om zelfstandig internationaalrechtelijke casussen op te lossen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Voorkennis

Voldoende beheersing van de Engelse taal.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten en hybride van af studiecentrum Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. E. Arenas Catalan
1. ma 12-09-2022 / 19.30 uur / Studiecentrum Utrecht
2. ma 26-09-2022 / 19.30 uur
3. ma 10-10-2022 / 19.30 uur
4. ma 24-10-2022 / 19.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.mr.dr. W. Guns
1. ma 29-8-2022 / 19.30-21.00 uur
2. ma 12-9-2022 / 19.30-21.00 uur
3. ma 26-9-2022 / 19.30-21.00 uur
4. ma 10-10-2022 / 19.30-21.00 uur
5. di 01-11-2022 / 19.30-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het tentamen wordt in de Nederlandse taal afgenomen. De beantwoording van de vragen moet in het Nederlands plaatsvinden.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2021-2022): geen data meer
voor kwartiel 3 (start 2021-2022): 14-11-2022
voor kwartiel 1 (start 2022-2023): 14-11-2022, 7-2-2023 en 12-7-2023
voor kwartiel 3 (start 2022-2023): 26-4-2023, 12-7-2023

Tentamendata

07-02-2023 19:00, 26-04-2023 14:00, 12-07-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

'Schoon' Elementair Internationaal Recht/Elementary International Law (Asser)
'Schoon' Sourcebook (reader) 1 + 2 (Prof. G. Hernandez)
Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

A. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave) en readers met daarin aanvullend materiaal.

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.