Belastingrecht

Belastingrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS1212
  • 5 EC


Inhoud

De cursus Belastingrecht biedt een inleiding in het Nederlandse belastingrecht. U krijgt inzicht in de structuur van de verschillende belastingwetten, zoals inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en erf- en schenkbelasting. Ook maakt het internationale belastingrecht op hoofdlijnen deel uit van de cursus. U maakt kennis met de specifieke denkwereld die verbonden is aan het bestuderen en beoefenen van het belastingrecht eigen is.

In deze cursus komen in het bijzonder de volgende onderwerpen aan de orde:
- structuur van de inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting;
- de erf- en schenkbelasting;
- het internationale belastingrecht;
- de onderlinge samenhang tussen de genoemde wetten;
- de beginselen die aan het positieve recht ten grondslag liggen;
- inleiding in het formele belastingrecht.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.

Voorkennis

Belastingrecht begeeft zich op het snijvlak tussen economie en recht en daarom is cijfermatig inzicht (onder meer elementair boekhouden) en enige kennis van economische begrippen gewenst.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

26-04-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone' bundel Kluwer belastingwetten
De online rekenmachine
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het leerboek: R.C. de Smit & L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).
U dient zelf een actuele fiscale wettekstenbundel aan te schaffen; de nieuwste editie verschijnt elk jaar eind januari/begin februari.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.