Schakelscriptie privaatrecht

Schakelscriptie privaatrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS1612
  • 5 EC
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

Deze cursus is bedoeld als schakel tussen de (schrijf)vaardigheden die je al tijdens je hbo-opleiding hebt opgedaan en de vaardigheden die je nodig hebt om met succes het schakeltraject af te ronden en aan de master te kunnen beginnen.

Je meldt je aan voor de cursus Schakelscriptie privaatrecht indien je deze cursus volgt als onderdeel van het OU-schakelprogramma met civiel effect en je bent toegelaten na 1 april 2017. Je dient je schakelscriptie dan privaatrechtelijk in te vullen. Een overzicht van de privaatrechtelijke onderwerpen waaruit je kunt kiezen, vind je in de onderwerpenlijst op de cursussite.

Gedurende deze cursus zul je stap voor stap door het onderzoeks- en schrijfproces geleid worden aan de hand van drie instuuropdrachten. Elke instuuropdracht betreft een belangrijk onderdeel van het proces (het zoeken en analyseren van relevant wetenschappelijk bronmateriaal en het aan de hand daarvan formuleren van een probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het schrijven van de schakelscriptie). Meer informatie over deze instuuropdrachten vind je op de cursussite. Op deze instuuropdrachten krijg je feedback van een van onze inhoudsdeskundige docenten. Bovendien maakt het geven van feedback op werk van je medestudenten een belangrijk onderdeel uit van deze cursus. Door werk van anderen te becommentariëren en samen te discussiëren over zaken als probleemstellingen en onderzoeksplannen word je namelijk op een positieve manier gedwongen om je eigen werk steeds kritisch te blijven bekijken. Je zult namelijk wel moeten kunnen uitleggen aan anderen waarom je bepaalde keuzes in je onderzoek hebt gemaakt en je zult moeten kunnen beargumenteren waarom je de keuzes van anderen goed of minder goed vindt.

Ingangseisen

Voor de schakelscriptie kun je je niet aanmelden voordat je ten minste 30 studiepunten van het schakelprogramma hebt behaald.
Indien je de korte OU-schakel van 30 of 35 EC volgt, dien je minimaal 10 EC behaald te hebben om je te kunnen aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 20 november 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 5 november 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 5 november 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2023.

Deze cursus start 29 april 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 14 april 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 april 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 28 april 2024.

Let op: Indien je het OU-schakelprogramma met civiel effect volgt dan bent je verplicht je aan te melden voor de Schakelscriptie privaatrecht (RS1612) en deze cursus privaatrechtelijk in te vullen.
Indien het civiel effect voor je niet noodzakelijk is, kun je kiezen tussen de Schakelscriptie privaatrecht (RS1612) en de Schakelscriptie publiekrecht (RS1312). Bij de Schakelscriptie privaatrecht kies je een privaatrechtelijk onderwerp. Bij de Schakelscriptie publiekrecht kun je kiezen voor een onderwerp op het gebied van bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht of empirisch onderzoek in het recht.


Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat je bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kun je je aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via je studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het tweede en in het vierde kwartiel.

Naast de aanmelding voor de cursus zelf dien je je aan te melden voor een van de begeleidingsgroepen Privaatrecht door een onderwerp te kiezen. Je dient dit zo spoedig mogelijk na de aanmelding voor deze cursus te doen. Meer informatie hierover vind je op de cursussite.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Schakelscriptie privaatrecht (RS1602). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op drie instuuropdrachten (de probleemstelling, het onderzoeksplan en het definitief essay).
Er is een startbijeenkomst en er worden individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders.

In het tweede kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de 5e en 9e week van het kwartiel.
In het vierde kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de 5e en 9e week van het kwartiel.

Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kunt u, nadat u ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien u voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met de examinator, mw. mr. dr. M. Reumers.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de (schakel)opleiding is afgerond.

Begeleidingsbijeenkomsten


Kwartiel 2
Begeleiders: mw.dr. M. Attinger en mw.mr. M. Reumers
- ma 20-11-2023 / 19.00-20.00 uur / introductie
Kwartiel 4
- ma 29-04-2024 / 19.00-20.00 uur / introductie

Docenten

De (contactgegevens van de) betrokken docenten staan vermeld op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het boek T.C. Borman e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave), aanvullende teksten en kennisclips op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je toegang tot de informatie en de discussiegroep op de cursussite in de digitale leeromgeving. De informatie heb je nodig ten behoeve van het bijwonen van de twee verplichte bijeenkomsten en ten behoeve van het inleveren van de te beoordelen producties. In de discussiegroep kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de inhoud van de cursus.