Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor hbo-bachelors
Natuurwetenschappen | 15 EC - 60 EC
Code SHMAES-2019-2020
Doorstromen naar de wo-master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals:
- het verwerven van meer kennis over veranderingen in het klimaat;
- het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren;
- het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen;
- de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement.
 
Voor hbo-bachelors bieden we een individueel schakelprogramma aan. Dit schakelprogramma is opgebouwd uit een persoonlijk traject en premasters. Afhankelijk van uw vooropleiding heeft het schakelprogramma een omvang van 15 EC - 60 EC. Na afronding bent u toegelaten tot de wo-master Environmental Sciences (MSc).
U werkt zelfstandig toe naar de masteropleiding. U studeert in deeltijd, op momenten dat het u zelf uitkomt. Daarbij wordt u begeleid door docenten via online klassen en een elektronische leeromgeving. Er zijn inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten. Het tempo kunt u zelf aanpassen met per kwartiel één of twee cursussen of meer. In overleg met onze studieadviseur maakt u een studieplan. 
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Duurzaamheid en milieu.

Algemeen

Bedoeld voor

Het schakelprogramma staat open voor alle hbo-bachelors, die in het verleden hun hbo-bachelorgetuigschrift (of gelijkwaardig diploma) hebben gehaald. Het is een individueel programma dat we opstellen op basis van uw vooropleiding. Het is opgebouwd uit een persoonlijk traject en premasters (vaste set van cursussen).
Kijk voor meer mogelijkheden op www.ou.nl/schakelmilieu.

Competenties

De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie –staan centraal in de samenstelling van uw individuele schakelprogramma.
 
Na voldoende afronding van het programma voldoet u aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.
Aan het eind van deze masteropleiding beschikt u over de volgende vaardigheden en competenties:
- u kunt een milieuwetenschappelijke vraagstelling van een opdrachtgever op basis van actuele natuur-, gezondheids- en beleidswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschrijven en tot verifieerbare onderzoeksvragen reduceren (diagnosecompetentie);
- u bent in staat om relevante gegevens te verzamelen, deze met wetenschappelijk gefundeerde methoden en technieken te analyseren en de resultaten te interpreteren, teneinde de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden (onderzoekscompetentie);
- u kunt onderzoeksresultaten vertalen naar mogelijke oplossingsrichtingen, de relevantie en haalbaarheid hiervan duiden, en het geheel voor relevante actoren presenteren en verdedigen (interventiecompetentie);
- u kunt zelfstandig en in groepsverband kritisch reflecteren op het eigen professionele functioneren, en op basis van de resultaten uw eigen ontwikkeltraject richting geven;
- u kunt op basis van eigen interesses, ervaringen, kwaliteiten en competenties een beargumenteerde keuze maken voor een professionele carrière of vervolgopleiding.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus ontvangt u een cursuscertificaat. Na afronding van het gehele schakelprogramma ontvangt u een toelatingsbeschikking voor de master. Hiermee kunt u inschrijven voor de MSc Environmental Sciences.
U ontvangt geen bachelorgetuigschrift of diploma.

Studieduur

Bij een milieukundige hbo-bachelorvooropleiding: een half jaar in deeltijd. Bij een andere hbo-bachelorvooropleiding: een tot twee jaar in deeltijd.
Zie het tabblad Samenstelling voor een weergave van de opbouw van het schakelprogramma per hbo- vooropleiding.

Aanmelden

Startmoment

Start u op basis van uw milieuvooropleiding direct met de premaster Research Approaches in Environmental Sciences, dan is de startdatum 1 september 2019 of 10 februari 2020. Inschrijven kan vanaf juli 2019 en december 2019. Deze premaster heeft zeven verplichte bijeenkomsten, in Utrecht of Eindhoven.
Start u op basis van uw bètavooropleiding direct met de premaster Milieuwetenschappen, dan kan aanmeldenvoor de meeste cursussen uit deze premaster in uw schakelprogramma het hele jaar door. Hebt u geen milieu- of bètavooropleiding dan start uw persoonlijk traject met de introductiecursussen Aarde, mens en milieu 1 en 2. De cursus Aarde, mens en milieu 1 heeft 31 augustus 2019 en 8 februari 2020 een startdag in Burgers’ Zoo te Arnhem. We adviseren u om de cursussen te volgen in het kwartiel waarin de docent begeleiding aanbiedt.

Toelating

Voorwaarde tot toelating is een behaald hbo-bachelordiploma.
Afhankelijk van uw vooropleiding wordt een individueel schakelprogramma samengesteld.
U kunt een verzoek tot toelating tot het schakelprogramma indienen met een aanvraagformulier
U kunt ook via een verkorte bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen (BSc) in aanmerking komen voor toelating tot de MSc Environmental Sciences. Deze route is ook mogelijk als u wel hoger onderwijs certificaten heeft maar geen bachelorgetuigschrift.
Met vragen over de keuze voor een schakelprogramma kunt u via info@ou.nl contact opnemen met onze studieadviseur.

Vrijstelling

Inhoud en omvang van het individuele schakelprogramma worden op maat van uw vooropleiding samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

Het schakelprogramma wordt persoonlijk afgestemd. U krijgt eerst een adviesgesprek en vervolgens een intakegesprek waarin uw programma wordt vastgelegd.
Onder begeleiding van en in overleg met een mentor houdt u zich aan een bepaald studieritme en ontwikkelt u academische vaardigheden.
Er is een digitale leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten. Daarnaast zijn er inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht.
Aan het einde van uw schakelprogramma – tijdens de Premaster Research in Environmental Sciences - bent u zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. In deze fase moet u rekening houden met een zevental bijeenkomsten, in Utrecht of Eindhoven. 

Samenstelling

Structuur opleiding

Afhankelijk van uw hbo-vooropleiding is uw schakelprogramma opgebouwd uit één of twee premasters, eventueel aangevuld met een persoonlijk traject. Het is een individueel programma, op basis van uw vooropleiding.
In alle gevallen biedt het individueel schakelprogramma u voldoende kennis en kunde om hierna succesvol de academische masteropleiding Environmental Sciences te kunnen doorlopen. Doordat u start op uw eigen niveau weet u al snel of een academische studie u ligt en haalbaar is.
 
- Bij een milieukundige hbo-vooropleiding is de studieduur een half jaar: u volgt dan alleen de Premaster Research in Environmental Sciences, om met name uw academische competenties op niveau te brengen.
- Als u geen milieuvooropleiding heeft, maar bijvoorbeeld een hbo-lerarenopleiding, dan begint u met de cursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2, gevolgd door eventueel andere milieu- natuurwetenschappelijke cursussen en de Premaster Milieuwetenschappen. Via deze Premaster verdiept u uw milieukennis en werkt u aan de competenties van de milieuonderzoeker op bachelorniveau, bijvoorbeeld door de cursus Milieuproblemen en Duurzame ontwikkeling. Vervolgens sluit u het schakelprogramma af met de Premaster Research in Environmental Sciences. Zo bent u via het schakelprogramma zowel op milieuwetenschappelijk gebied als op academische niveau voldoende voorbereid om de master-of-science-opleiding Environmental Sciences succesvol te doorlopen.
- Hebt u wel een exacte of technische (bèta) hbo-vooropleiding, maar geen theoretische milieukundige basis, dan start uw schakelprogramma in de meeste gevallen met de Premaster Milieuwetenschappen (half jaar in deeltijd) met vervolgens de Premaster Research in Environmental Sciences (half jaar in deeltijd).

Inhoud kwartielen

Meer informatie

Extra informatie

Studeert u momenteel als bachelorstudent aan een hbo of universiteit, dan kunt u via een doorstroomminor (samengesteld uit onze Premaster Milieu-natuurwetenschappen of Premaster Research in Environmental Sciences) een deel van het schakelprogramma volgen. Dit geeft toelating tot de MSc Environmental Sciences.

Contactpersonen

Voor meer informatie over het schakelprogramma Environmental Sciences en de toelating tot de master MSc Environmenal Sciences, kunt u een adviesgesprek aanvragen.