Schakelprogramma Computer Science

Schakelprogramma Computer Science

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 0 EC - 30 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Computer Science? Het schakelprogramma Computer Science geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze master. Na het afronden van het schakelprogramma heb je voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding Computer Science te kunnen volgen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Een schakelprogramma is uitsluitend bedoeld voor studenten waarvan de kennis over de in het schakelprogramma opgenomen premaster(s) op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is. 
Voor toelating tot een schakelprogramma Computer Science kun je in aanmerking komen indien: 
- je een sterk verwante hbo-bacheloropleiding, zoals (hogere) Informatica, technische informatica of bedrijfsinformatica hebt afgerond 
- je een andere (hbo- of wo-)bacheloropleiding in een sterk verwant gebied hebt afgerond
- je een masteropleiding in een technisch of exact vakgebied hebt afgerond. 

Computer science studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Het schakelprogramma wordt aangeboden in de vorm van een combinatie van maximaal vier premasters. In uitzonderlijke gevallen kunnen (ook) volledige cursussen uit de bacheloropleiding Informatica deel uitmaken van een schakelprogramma. Bij de toelating tot een schakelprogramma wordt een lijst van onderwerpen gehanteerd die je aantoonbaar moet beheersen op grond van je vooropleiding. Voor een onderwerp dat je niet beheerst, wordt een premaster (of soms ook een volledige bachelorcursus) voorgeschreven. De onderwerpen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je voorkennis op peil is.
 
Premaster Formele technieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Logica, verzamelingen en relaties en Logica en informatica.
 
Premaster Formele technieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Concepten van programmeertalen; Datastructuren en algoritmen; Formele talen en automaten en Security en IT.
 
Premaster Programmeertechnieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Objectgeoriënteerd programmeren en Relationele databases.
 
Premaster Programmeertechnieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen.
 
Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Studieduur

De studieduur van een schakelprogramma is geheel afhankelijk van het aantal premasters (en soms ook losse bachelorcursussen) dat is opgenomen in het schakelprogramma. Daarbij moet je rekening houden met wanneer welke premaster (en eventueel ook losse cursussen) aangeboden wordt. Het wordt niet aanbevolen om meerdere premasters gelijktijdig te bestuderen. Op basis van de hoeveelheid tijd die je kunt studeren en de samenstelling van het schakelprogramma kun je samen met een studieadviseur een studieplan maken. Hiermee krijg je een duidelijk overzicht wanneer je met welk onderdeel van het schakelprogramma moet/kunt beginnen. Een adviesgesprek met een studieadviseur over een schakelprogramma kun je het gehele jaar aanvragen.

Begeleiding

Bij alle premasters is sprake van online begeleiding. De online bijeenkomsten worden opgenomen en kunnen worden teruggekeken. Bij de informatie over de premasters en ook bij de eventuele bachelorcursussen op onze website is alle informatie over de data en tijden opgenomen.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met een schakelprogramma, dan kun je een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen.
Het tijdens dit gesprek afgegeven advies kun je gebruiken om een afweging te maken om formeel toelating tot een schakelprogramma aan te vragen. Formeel toelating aanvragen doe je door je aan te melden voor dit schakelprogramma.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van het schakelprogramma) formeel toelating aan. 
 
Nadat je toegelaten bent tot het schakelprogramma, en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor de cursussen. Voor het schakelprogramma meld je je per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

Een schakelprogramma voor de masteropleiding Computer Science bestaande uit alleen de premasters Formele technieken 1 en 2 kan worden gestart in september (kwartiel 1) of februari (kwartiel 3).
Een schakelprogramma voor de masteropleiding Computer Science bestaande uit de premasters Programmeertechnieken én Formele technieken kan alleen worden gestart in september (kwartiel 1).

Vrijstelling

De omvang van het schakelprogramma wordt vastgesteld aan de hand van je vooropleiding, zoals hierboven vermeld. Verkorting van een schakelprogramma met één of meer premasters (of losse bachelorcursussen) is soms mogelijk op basis van relevante praktijkervaring. Tijdens het vrijblijvende adviesgesprek kan hierop worden ingegaan.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaal je voor de cursussen uit het schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Diploma

Voor elke afgeronde premaster of cursus van het schakelprogramma ontvang je een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Contact

Drs. Henk Frederiks (info@ou.nl).