Premaster Computer Science

IF_MACS_head_large.jpg

Premaster Computer Science

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 0 EC - 30 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Computer Science? De premaster Computer Science geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze master. Je hebt dan voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding Computer Science te kunnen volgen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Een premaster is uitsluitend bedoeld voor studenten waarvan de kennis op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.
Je komt in aanmerking voor toelating tot een premaster Computer Science wanneer je:
- een sterk verwante hbo-bacheloropleiding, zoals (hogere) Informatica, technische informatica of bedrijfsinformatica hebt afgerond,
- een andere (hbo- of wo-)bacheloropleiding in een sterk verwant gebied hebt afgerond,
- een masteropleiding in een technisch of exact vakgebied hebt afgerond.

Computer science studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Lucas Vos

Alumnus

'Als je studeren leuk vindt, is de Open Universiteit de meest perfecte keuze. Je kunt zelf je tempo bepalen, dus lekker hard gaan. Dat is fijn voor computernerds zoals ik, die vaak makkelijk leren.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

De premaster is een combinatie van maximaal zeven delen. In uitzonderlijke gevallen kunnen (ook) volledige cursussen uit de bacheloropleiding Informatica deel uitmaken van de premaster. Bij de toelating wordt een lijst van onderwerpen gehanteerd die je aantoonbaar moet beheersen op grond van je vooropleiding. Voor een onderwerp dat je niet beheerst, wordt een premastercursus (of soms ook een volledige bachelorcursus) voorgeschreven. De onderwerpen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je voorkennis op peil is.
 
IB0003 Premaster Formele technieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Logica, verzamelingen en relaties en Logica en informatica.
 
IB0103 Premaster Formele technieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Concepten van programmeertalen; Datastructuren en algoritmen; Formele talen en automaten en Security en IT.
 
IB0203 Premaster Programmeertechnieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Objectgeoriënteerd programmeren en Relationele databases.
 
IB0303 Premaster Programmeertechnieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen.
 
IB0602 Lineaire algebra en stochastiek heeft een omvang van 5 EC.

IB2802 Kunstmatige intelligentie heeft een omvang van 5 EC.
 
Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang de premaster duurt is afhankelijk van het aantal premastercursussen (en soms ook losse bachelorcursussen) dat je moet volgen. Houd rekening houden met wanneer welke premastercursus (en eventueel ook losse cursussen) aangeboden wordt. Het wordt niet aanbevolen om meerdere premastercursussen gelijktijdig te bestuderen. Op basis van de hoeveelheid tijd die je kunt studeren kun je samen met een studieadviseur een studieplan maken. Zo krijg je een duidelijk overzicht wanneer je met welk onderdeel moet/kunt beginnen. Een adviesgesprek met een studieadviseur over een premaster kun je het gehele jaar aanvragen.

Begeleiding

Bij alle premastercurssen is online begeleiding. De online bijeenkomsten worden opgenomen en kunnen worden teruggekeken. Kijk voor meer informatie over data en tijden bij de betreffende cursus.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met een premaster kun je een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseurs.
Met dit advies kun je een afweging maken om formeel toelating aan te vragen (via de knop Aanmelden). 
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start) formeel toelating aan. Nadat je toegelaten bent en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.

Starten

De Premaster Computer Science bestaat uit zeven premastercursussen: Premaster programmeertechnieken 1 en 2; Premaster formele technieken 1 en 2; Premaster AI: wiskunde voor Machine Learning; Lineaire algebra en stochastiek; Kunstmatige intelligentie. Welke van die zeven je moet doen, hangt af van je vooropleiding. Premastercursussen die door je vooropleiding al in voldoende mate zijn afgedekt, hoef je niet te volgen. Bij je toelating wordt beoordeeld welke premastercursussen je moet volgen.
 
De Premaster programmeertechnieken 1 kan worden gestart in september (kwartiel 1). De Premaster programmeertechnieken 2 kan worden gestart in november (kwartiel 2).
De Premaster formele technieken 1 kan worden gestart in september (kwartiel 1) of februari (kwartiel 3). De Premaster formele technieken 2 kan worden gestart in november (kwartiel 2) of mei (kwartiel 4).
De Premaster AI: wiskunde voor Machine Learning kan worden gestart in november (kwartiel 2) of april (kwartiel 4).
De premastercursus Lineaire algebra en stochastiek heeft geen vast startdatum en kan op elk moment worden gestart.
De premastercursus Kunstmatige intelligentie kan worden gestart in september (kwartiel 1) of februari (kwartiel 3).
 
Binnen het premasterprogramma geldt een deels gewenste en deels verplichte volgorde, namelijk:
- Premaster programmeertechnieken 1 komt voor Premaster programmeertechnieken 2 (verplicht).
- De premasters programmeertechnieken komen voor de premasters formele technieken (dringend gewenst).
- Premaster formele technieken 1 komt voor Premaster formele technieken 2 (verplicht).
- Premaster formele technieken 1 komt voor Kunstmatige intelligentie (verplicht).
- Lineaire algebra en stochastiek komt voor Premaster AI: wiskunde voor Machine Learning (verplicht).
- Lineaire algebra en stochastiek komt voor Kunstmatige intelligentie (gewenst).

Vrijstelling

Welke premastercursussen je moet volgen, wordt vastgesteld aan de hand van je vooropleiding.
Verkorting is soms mogelijk op basis van relevante praktijkervaring. Tijdens het vrijblijvende adviesgesprek kan hierop worden ingegaan.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).
 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Voor elke afgeronde premaster- of bachelorcursus ontvang je een cursuscertificaat.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze studieadviseurs.