Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Schakelprogramma Environmental Sciences
  • Faculteit Natuurwetenschappen
  • Deeltijd
  • 15 studiepunten (EC) - 60 studiepunten (EC)
  • Nederlands
  • 28 uur/studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • Vanaf €65,11 per studiepunt
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Environmental Sciences? Het schakelprogramma Environmental Sciences is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot deze master. Na het afronden van het schakelprogramma hebt u voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding te kunnen volgen.

Beschrijving

Doorstromen naar de wo-master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals:
- het verwerven van meer kennis over veranderingen in het klimaat;
- het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren;
- het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen;
- de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement.
 
Voor hbo-bachelors en wo-bachelors bieden we een individueel schakelprogramma aan. Dit schakelprogramma is opgebouwd uit één of twee premasters (Premaster Milieuwetenschappen en/of Premaster Research in Environmental Sciences) en eventueel nog een persoonlijk traject. Afhankelijk van uw vooropleiding heeft het schakelprogramma een omvang van 15 - 60 studiepunten (EC). 
We maken onderscheid in de schakelprogramma’s voor hbo-bachelors, wo-bachelors, de Premaster Research in Environmental Sciences (deze maakt altijd deel uit van een schakelprogramma voor hbo-bachelors en de Premaster Milieuwetenschappen (deze maakt deel uit van zowel het schakelprogramma voor hbo- als voor wo-bachelors).
U werkt zelfstandig toe naar de masteropleiding. U studeert in deeltijd. Daarbij wordt u begeleid door docenten via online klassen en een elektronische leeromgeving. Er zijn inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten. Het tempo kunt u zelf aanpassen met per kwartiel één, twee of meer cursussen. In overleg met onze studieadviseur maakt u een studieplan.
 

Studieduur

Bij een andere dan een milieukundige wo bachelor vooropleiding is de studieduur voor het schakelprogramma een half jaar tot anderhalf jaar in deeltijd.
Bij een milieukundige hbo bachelor vooropleiding is de studieduur een half jaar in deeltijd. 
Bij een andere hbo bachelor vooropleiding is de studieduur één tot twee jaar in deeltijd.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van het schakelprogramma ontvangt u een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kunt u een dossierverklaring aanvragen.

Bedoeld voor

Het schakelprogramma is bedoeld voor alle universitaire wo-bachelors en voor alle hbo-bachelors, die in het verleden hun wo bachelor getuigschrift (of gelijkwaardig diploma) hebben behaald of hun hbo bachelor getuigschrift (of gelijkwaardig diploma). 

Competenties

De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie – staan centraal in de samenstelling van uw individuele schakelprogramma.
Na voldoende afronding van het schakelprogramma voldoet u aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.
 
Aan het eind van de masteropleiding Environmental Sciences (MSc) beschikt u over de volgende vaardigheden en competenties:
- u kunt een milieuwetenschappelijke vraagstelling van een opdrachtgever op basis van actuele natuur-, gezondheids- en beleidswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschrijven en tot verifieerbare onderzoeksvragen reduceren (diagnosecompetentie);
- u bent in staat om relevante gegevens te verzamelen, deze met wetenschappelijk gefundeerde methoden en technieken te analyseren en de resultaten te interpreteren, teneinde de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden (onderzoekscompetentie);
- u kunt onderzoeksresultaten vertalen naar mogelijke oplossingsrichtingen, de relevantie en haalbaarheid hiervan duiden, en het geheel voor relevante actoren presenteren en verdedigen (interventiecompetentie);
- u kunt zelfstandig en in groepsverband kritisch reflecteren op het eigen professionele functioneren, en op basis van de resultaten uw eigen ontwikkeltraject richting geven;
- u kunt op basis van eigen interesses, ervaringen, kwaliteiten en competenties een beargumenteerde keuze maken voor een professionele carrière of vervolgopleiding.
 

Vrijstelling

Inhoud en omvang van het schakelprogramma worden individueel, op basis van uw vooropleiding, samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling.

Startmoment

Wanneer u kunt starten is afhankelijk van de samenstelling van uw individuele schakelprogramma.
Zie het tabblad “Samenstelling (Structuur opleiding)” voor de samenstelling van de verschillende schakelprogramma’s.
De Premaster Research in Environmental Sciences start bij voldoende belangstelling twee keer per jaar in september (kwartiel 1) en in februari (kwartiel 3).
Voor de Premaster Milieuwetenschappen kunt u zich gedurende het gehele jaar aanmelden.

Prijsinformatie

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaalt u voor de cursussen uit het schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.
 

Extra informatie

Studeert u momenteel als bachelorstudent aan een hbo of universiteit, dan kunt u via Kies Op Maat een doorstroomminor (samengesteld uit onze Premaster Milieu-natuurwetenschappen of Premaster Research in Environmental Sciences) een deel van het schakelprogramma volgen. Afronding van de doorstroomminor geeft toelating tot de MSc Environmental Sciences.