Schakelprogramma Gezondheidswetenschappen

Schakelprogramma Gezondheidswetenschappen

 • Gezondheidswetenschappen
 • Deeltijd
 • 5 EC - 30 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Wil je starten met de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? Heb je wel een verwante vooropleiding op hbo- of wo-niveau? Met behulp van een schakelprogramma is het mogelijk je kennis en competenties uit te breiden. Na een succesvolle afronding van de benodigde onderdelen van het schakelprogramma kun je starten met de masteropleiding.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Voor iedereen die  toegelaten is tot de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, maar hiervoor eerst een schakelprogramma moet volgen.

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Lilian Lechner

Opleidingsdirecteur Gezondheidswetenschappen

“De complexiteit van zorg neemt al jaren toe. Academische professionals zijn nodig om slim gebruik te maken van digitale oplossingen en data science waarmee we de zorg en gezondheid van mensen kunnen verbeteren.”

Opbouw

Het schakelprogramma is opgebouwd uit vier cursussen. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment.
Kijk in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Studieduur

Hoe lang je over het schakelprogramma doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie en de onderdelen van het schakelprogramma die je moet volgen. De verschillende onderdelen hebben een omvang van 5 tot 15 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. 
 
Als je het volledige schakelprogramma volgt en er voor kiest om 30 studiepunten per jaar te behalen, dan studeer je gemiddeld 20 uur per week. Dit is de nominale studieduur. Vertragen of versnellen is soms mogelijk, jouw studieadviseur kan daarbij adviseren. Hoef je maar 5 studiepunten te behalen, dan zou je het schakelprogramma binnen enkele maanden kunnen afronden. 

Academisch studeren op jouw manier

Het schakelprogramma voor de masteropleiding Gezondheidswetenschappen is een programma dat je kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Je bestudeert het lesmateriaal, maakt online opdrachten, volgt een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving, online bijeenkomsten, en enkele keren via fysieke bijeenkomsten in een van de studiecentra. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder onderwijskwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of schrijfopdrachten, zoals een rapport of een paper. Voor iedere cursus heb je drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens. In de digitale leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de fysieke begeleidingsbijeenkomsten gehouden.
 

Aanmelden

Je meldt je aan voor de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, waarbij je automatisch ook officieel toelating aanvraagt. De CvE beoordeelt of je toelaatbaar bent en - zo ja - of je eerst nog een schakelprogramma moet doen. Je ontvangt een officiële toelatingsbeschikking. We raden je aan om een adviesgesprek aan te vragen bij een studieadviseur om de mogelijkheden van toelating te bespreken indien dit niet duidelijk wordt uit de informatie uit de opleidingsbrochure. Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen, doe dit tijdig.
 
Nadat je toegelaten bent tot het schakelprogramma en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je jezelf aanmelden voor de schakelcursussen.  

Starten

Het schakelprogramma kent verschillende startmomenten. Wanneer je kunt starten met het schakelprogramma hangt af van welke cursussen je moet volgen. Twee cursussen hebben twee startmomenten per jaar (september, februari), met de twee andere cursussen kun je het hele jaar door starten (maar wel pas vanaf voorjaar 2022).
Neem contact op met je studieadviseur om te kijken wat voor jou de mogelijkheden zijn. 

Voorkennis

Je leesvaardigheid in het Engels dient op niveau B2 te zijn, zodat je de Engelstalige tekstboeken en artikelen goed begrijpt.

Toelating

Met een wo-bacheloropleiding in de gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding word je direct toegelaten tot de master. Heb je dát getuigschrift niet, maar wel een hbo- of wo-diploma, dan kun je mogelijk toegelaten worden na eerst een schakelprogramma gevolgd te hebben.
 

Contact

Heb je vragen over het schakelprogramma of de opleiding, dan kun je contact opnemen via studieadvies.gw@ou.nl.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat  je officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaal je voor de cursussen uit het schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld. De Open Universiteit berekent het collegegeld per studiepunt (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding.  

Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van het schakelprogramma en de masteropleiding mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van bijvoorbeeld gemeenten, GGD, gezondheidsinstellingen of een ziekenhuis. Je kunt aan de slag binnen een beleids- of managementfunctie. Het feit dat je in jezelf hebt geïnvesteerd en je nu op een academisch denk- en werkniveau kunt functioneren, is waardevol op de arbeidsmarkt. Je kunt ook aan de slag als adviseur, beleidsmedewerker, manager, in een staffunctie of als consultant. Daarnaast is het ook mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut. In alle gevallen kun je op een beter niveau met betrokkenen communiceren, hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen en op zoek gaan naar oplossingen voor deze verschillen en problemen.

Diploma

Voor iedere afgeronde cursus in het schakelprogramma ontvang je een certificaat. 

Titel

Na afronding van de opleiding mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen. Afronding van het schakelprogramma resulteert niet in een titel. 

Waardering

Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Open Universiteit is er één van. De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. In de Keuzegids Universiteiten 2020 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2019 scoort de Open Universiteit topnoteringen in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt.