Premaster Gezondheidswetenschappen

GW_MAGW_head_large.jpg

Premaster Gezondheidswetenschappen

 • Gezondheidswetenschappen
 • Deeltijd
 • 5 EC - 30 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Wil je starten met de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, maar voldoe je nog niet aan de toelatingseisen? En heb je wel een verwante vooropleiding op hbo- of wo-niveau? Met behulp van een (deel van de) premaster is het mogelijk je kennis en competenties uit te breiden zodat je voldoet aan de eisen voor de masteropleiding. De nadruk ligt op onderzoeksvaardigheden en vakken die voorbereiden op de master Gezondheidswetenschappen. Na een succesvolle afronding van de premaster kun je doorstromen naar deze master.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze premaster is bedoeld voor iedereen die eerst een premaster moet volgen voordat toelating tot de masteropleiding Gezondheidswetenschappen mogelijk is. Je vindt hierover meer informatie in de studiegids.

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar een wo-master via een premaster
Gillian Burger

Student

'Ik wil me meer ontwikkelen in de beleidsmatige kant van de zorg'. Lees hier het hele artikel.

Opbouw

De complete premaster bestaat uit vier cursussen: één van 15 studiepunten (Premaster: methoden en technieken van onderzoek; vast startmoment) en drie van 5 studiepunten: Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (vast startmoment), Introductie in de gezondheidswetenschappen (variabel startmoment) en Introductie in de managementwetenschappen (variabel startmoment). In het jaarrooster staat wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Bij je toelatingsaanvraag hoor je hoeveel vakken uit de premaster je moet afronden voordat je met de master Gezondheidswetenschappen kunt beginnen.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de premaster doet, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en van hoeveel onderdelen je moet volgen. De verschillende cursussen hebben een omvang van 5 tot 15 studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur studie.
Je kunt de volledige premaster Gezondheidswetenschappen van 30 studiepunten binnen een jaar afronden als je gemiddeld 20 uur per week studeert en de vakken in één keer haalt. Vertragen of versnellen is soms mogelijk, je studieadviseur kan daarbij adviseren. Als je niet alle vakken hoeft te volgen, kun je ook sneller klaar zijn. 

Academisch studeren op jouw manier

De premaster voor de masteropleiding Gezondheidswetenschappen is een programma dat je kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Je bestudeert het lesmateriaal, maakt online opdrachten, volgt een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

De begeleiding door docenten en tutoren verloopt in elke cursus via de digitale leeromgeving. Bij sommige cursussen is er begeleiding in de vorm van een (verplicht of facultatief) practicum of bijeenkomst, online of in een studiecentrum (zie de betreffende cursus op de website en het jaarrooster).
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of het tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je altijd terecht bij de studieadviseur. Voor alle overige vragen kun je terecht bij de afdeling Service en informatie.

Begeleidingsbijeenkomsten

Niet elke cursus heeft bijeenkomsten. Bijeenkomsten kunnen online plaatsvinden of in een studiecentrum en ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Ze vinden meestal in de avonduren plaats of op een zaterdag, maar soms ook op een werkdag overdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die achteraf bekeken kan worden. Houd er rekening mee dat verplichte bijeenkomsten niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.
Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de digitale leeromgeving, na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: studenten worden toegewezen aan een practicumgroep in het dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Ze krijgen hiervan bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus: een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van tentamenvormen komt vaak voor. 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving, hier vind je alle cursussen waarvoor je staat ingeschreven. In de cursusomgeving staan alle voorzieningen en informatie die nodig zijn voor de studie: actuele mededelingen, studeeraanwijzingen, leerstof, opdrachten, oefententamens, een discussieforum en informatie over contact met de docenten, begeleiding en tentaminering van de cursus. 
Op het Opleidingsportaal Gezondheidswetenschappen in de digitale leeromgeving staat opleidingsspecifieke informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kun je hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google Wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden!

Aanmelden

Met een wo-bacheloropleiding in de Gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding kun je direct worden toegelaten tot de master Gezondheidswetenschappen. 
Heb je een ander (verwant) hbo- of wo-diploma, dan moet je eerst deze premaster volgen. 
 
Vraag via de aanmeldknop vrijblijvend en kosteloos toelating aan tot de premaster Gezondheidswetenschappen. Vraag tijdig toelating aan en reken op acht tot tien weken voor de afhandeling. 
De Commissie voor de examens beoordeelt of je kunt worden toegelaten tot de premaster en welke vakken je daarin moet volgen. Je ontvangt vervolgens een officiële toelatingsbeschikking.
Nadat je toegelaten bent tot de premaster, kun je je per cursus aanmelden
 
Neem altijd vooraf contact op met een studieadviseur van Gezondheidswetenschappen om te kijken naar de mogelijkheden.

Starten

De premaster kent verschillende startmomenten. Dit hangt af van van welke cursussen jij binnen de premaster moet volgen. Twee cursussen hebben een vast startmoment (twee keer per jaar in (september of februari; twee variabele cursussen kun je het hele jaar door starten.

Voorkennis

Je leesvaardigheid in het Engels dient op B2-niveau te zijn, zodat je de academische Engelstalige tekstboeken en artikelen goed begrijpt.

Vrijstelling

In de premaster volg je alleen de vakken die de Commissie voor de examens (CvE) bepaalt. 

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijk collegegeld.
Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor financiering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de premaster en daarna de masteropleiding mag je jezelf Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel.
Het feit dat je in jezelf hebt geïnvesteerd en op een academisch denk- en werkniveau kunt functioneren, is waardevol op de arbeidsmarkt. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in een beleids- of managementfunctie in een multidisciplinair team van bijvoorbeeld een gemeente, GGD, gezondheidsinstelling of ziekenhuis. Maar je kunt ook gaan werken als adviseur, beleidsmedewerker of manager in een staffunctie of als consultant. Daarnaast is het mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut. In alle gevallen ben je in staat om goed met betrokkenen te communiceren, hun problemen en processen te begrijpen, hun onderlinge verschillen te overbruggen en op zoek gaan naar oplossingen voor deze verschillen en problemen.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Afronding van de premaster resulteert niet in een titel, maar biedt na afronding toelating tot de master Gezondheidswetenschappen. Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel Master of Science (MSc).

Waardering

Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Open Universiteit is er één van. De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog als onderwijsinstelling en op opleidingsniveau. De (pre)master Gezondheidswetenschappen wordt sinds studiejaar 2021-2022 aangeboden en staat nog niet in de vergelijkingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Gezondheidswetenschappen of Open dagen Gezondheidswetenschappen.

Contact

Heb je vragen over de premaster Gezondheidswetenschappen, dan kun je contact opnemen met een studieadviseur.