Schakelprogramma Management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Schakelprogramma Management
  • Managementwetenschappen
  • Deeltijd
  • 15 EC
  • Nederlands
  • 28 uur/studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 65,11 per studiepunt
Het schakelprogramma Management beoogt een brug te slaan tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Iemand die het schakelprogramma afrondt heeft voldoende academische bagage voor het aangaan van de master Management. Succesvolle afronding geeft rechtstreeks toegang tot deze master.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het schakelprogramma is bedoeld voor studenten met een afgeronde hbo-vooropleiding die geen universitaire bachelor en/of universitaire master hebben afgerond. 
 
De door u afgeronde hbo-opleiding (CROHO geregistreerd) hoeft niet inhoudelijk verwant te zijn aan de masteropleiding Echter, naarmate u een meer verwante vooropleiding hebt, of werkervaring hebt met betrekking tot het inhoudsgebied van de door u beoogde master, zult u de masteropleiding makkelijker kunnen volgen.

Competenties

Na het afronden van het schakelprogramma, de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116), kent u de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, hetgeen u een gesprekspartner maakt in bepaalde situaties en discussies. Studenten zijn actief bezig met het ontwikkelen van een academische houding en het verwerven van competenties en kennis om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten.
 

Diploma

 
Na afronding van het schakelprogramma ontvangt u het certificaat van de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116). Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma.
Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.
Het doel van het schakelprogramma is om u voor te bereiden op het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en om uw academische houding te versterken. Inhoudelijk komen daarbij de volgende thema’s aan bod: ontwerp van onderzoek, betrouwbaarheid en geldigheid; literatuuronderzoek, onderzoeksartikelen lezen en bundelen, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, rapportage over en reflectie op onderzoeksresultaten.
 
Het schakelprogramma van de master Management bestaat uit de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116).

Studieduur

Het schakelprogramma biedt een uitgekiende combinatie van zelfstudie en een vijftal verplichte bijeenkomsten gedurende ca 22 weken.

Begeleiding

Het schakelprogramma bestaat uit een vijftal verplichte bijeenkomsten met 's middags en 's avonds colleges. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen rond 21.00 uur.
 
De bijeenkomsten worden afhankelijk van de aanmeldingen op verschillende plaatsen gehouden. Bij voldoende deelnemers zal het schakelprogramma doorgaans starten in het studiecentrum Utrecht, Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Eindhoven, Heerlen en Zwolle.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met het schakelprogramma dient u eerst formeel toelating aan te vragen door uzelf op deze pagina aan te melden voor het schakelprogramma.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van het schakelprogramma) toelating aan. Het afhandelen van een toelatingsverzoek kan vier tot acht weken duren. 
 
Nadat u formeel bent toegelaten bent tot het schakelprogramma en u in het bezit bent van de toelatingsbeschikking, kunt u zich aanmelden voor de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116).
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.
 
Let op: een aanvraag voor toelating tot het schakelprogramma is dus geen cursusaanmelding voor de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116).
 
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor het schakelprogramma? Neem dan eerst contact op met de studieadviseur. 

Starten

Het schakelprogramma start twee keer per jaar, in september (kwartiel 1) en februari (kwartiel 3).

Voorkennis

Hbo-bachelorgetuigschrift van 240 studiepunten.

Toelating

Voor meer informatie over de procedure en afhandeling rondom uw aanvraag toelating tot een schakelprogramma kunt u contact opnemen met Service en Informatie: 045 576 2888.
Voor inhoudelijke vragen over de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek kunt u contact opnemen met de studieadviseur Rob Wijnands: info@ou.nl.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaalt u voor de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116) een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld (€ 972,-). 
Meldt u zich aan zonder formele toelatingsbeschikking dan betaalt u het instellingscollegegeld (€ 1.609,-).  

Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.