Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie

PSY_MAPAO_head_large.jpg

Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 55 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Na afronding van de premaster Arbeids- en organisatiepsychologie wordje rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. In de premaster leg je de basis voor jouw onderzoeksvaardigheden, breid je je gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Je komt voor een premaster in aanmerking met een aantal verwante hbo- of wo-bachelorvooropleidingen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Arbeids- en organisatiepsychologie is relevant voor iedereen met interesse in het menselijke aspect binnen organisaties en voor onderwerpen zoals bevlogenheid, motivatie, job crafting, balans, gezond ouder worden, of thema’s zoals werkstress en emotieregulatie. 

Competenties

De premaster Arbeids- en organisatiepsychologie reikt specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en de juiste attitude aan die nodig zijn voor instroom in de masteropleiding Psychology. Hierbij ligt de nadruk op de vier leerlijnen met bijbehorende competenties die belangrijk zijn om als academisch geschoolde psycholoog te kunnen werken: kennis, onderzoek, interventie, en diagnostiek en onderzoek.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar een wo-master via een premaster 
Danielle Klerken

Alumnus

'Na mijn studie Gezondheidswetenschappen hield ik mij bezig met werkzaamheden op het snijvlak van arbeid en gezondheid. Maar ik had behoefte aan kennis en kunde van psychologie. Een studie beginnen in een drukke levensfase valt soms wel tegen. Maar het prettige was dat ik alles wat ik leerde meteen in de praktijk kon brengen.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

De premaster Arbeids- en organisatiepsychologie is een uitgekiende mix van vaste en variabele cursussen die aansluit op de bijbehorende mastervariant. De nadruk ligt op diverse onderzoeksmethoden. Daarnaast behandel je theoretische en praktische vraagstukken en ga je aan de slag met het versterken van je vaardigheden in gespreksvoering en conflicthantering.  

Opbouw

De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Bij de premaster staat studeerbaarheid voorop. Met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar (15 tot 20 uur studie per week) kun je de premaster in twee jaar afronden, maar het is ook mogelijk om sneller of langzamer te studeren. In overleg met een studieadviseur kun je het studietempo en studieplanning aanpassen.

Begeleiding

Bij elke cursus is er begeleiding door docenten en tutoren via de digitale leeromgeving. Er kunnen ook verplichte of facultatieve practica of bijeenkomsten zijn, soms online, soms in een studiecentrum. Tijdens verplichte practica op locatie oefen je bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen. Kijk in het jaarrooster hoe de begeleiding er uit ziet en wanneer deze is ingeroosterd.
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. 
Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie.

Begeleidingsbijeenkomsten

Niet elke cursus heeft bijeenkomsten. Bijeenkomsten kunnen online plaatsvinden of in een studiecentrum en ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Ze vinden meestal in de avonduren plaats of op een zaterdag, maar soms ook op een werkdag overdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die achteraf bekeken kan worden. Houd er rekening mee dat verplichte bijeenkomsten niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.
Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de digitale leeromgeving, na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: studenten worden toegewezen aan een practicumgroep in het dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Ze krijgen hiervan bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de premaster vaak een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van tentamenvormen kan ook voorkomen.  
 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem) In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. 
Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden!

Aanmelden

Heb je een verwante hbo- of wo-vooropleiding afgerond? Dan kun je formeel toelating aanvragen tot de premaster door je aan te melden. Je kunt ook eerst contact opnemen met een studieadviseur van Psychologie voor meer informatie of advies over je studieplanning.  
Vraag tijdig (ruim twee maanden voor de start van de premaster) toelating aan. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor cursussen. Voor de premaster meld je je per cursus aan.

Starten

Het beste moment om te starten met de premaster is in september (kwartiel 1), maar een ander moment is in principe ook mogelijk. In het jaarrooster vind je de startdata van de vaste cursussen. Met een variabele cursus kun je elk moment starten. Let wel op ingangseisen!
Een studieadviseur kan je helpen met het maken van een studieplanning.

Voorkennis

Er worden diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gebruikt, het is daarom goed als je passieve kennis van de Engelse taal hebt.

Toelating

Wil je starten met de premaster, vraag dan tijdig toelating aan, ruim twee maanden voor de start van het programma. Kijk eerst of je met jouw vooropleiding voor toelating in aanmerking komt. Je kunt ook contact opnemen met een studieadviseur. Toelating aanvragen is kosteloos.  
Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor één of meerdere cursussen.
 
Deze premaster is uitsluitend bedoeld voor studenten die willen doorstromen naar de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie en die al een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen:  
 
Hbo:
Psychologie, Creatieve therapie (beeldend, drama, muziek, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Human Resource Management, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/ Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Pedagogiek, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work, Verpleegkunde.
 
Wo-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde.
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Vrijstelling

Wanneer je een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit en je dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken, dan wordt de omvang van de premaster kleiner.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster betaal je voor de cursussen van de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijk collegegeld. 
Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Studiemateriaal, begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor financiering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Na deze premaster word je uitsluitend toegelaten tot de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie
 
Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen: progapv.nl.
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.
 
Als afgestudeerde arbeids- en organisatiemasterpsycholoog kun je terecht: 
 • bij afdelingen human resource management (personeel & organisatie) van (grotere) organisaties in zowel de profit- als in de non-profitsector en in private en overheidsorganisaties. Daar werk je mee aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid en adviseert over kwesties op organisatieniveau,
 • als zelfstandige of bij adviesbureaus waar je klantorganisaties adviseert en begeleidt op het gebied van:
  - werkplekinterventies, ziekteverzuim en re-integratie,
  - personele aangelegenheden, zoals coaching, loopbaanbegeleiding, training, werving en selectie,
  - organisatieontwikkeling: leiderschap, besluitvorming, teamwork, conflictmanagement,
  - organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatie-/cultuurverandering,
  - in onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie,
  - in instellingen voor hoger onderwijs als docent voor arbeids- en organisatiepsychologie en verwante studierichtingen. 
Verder kunnen afgestudeerde masterstudenten instromen in een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster zelf wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

De premaster zelf levert geen titel op. Na afronding van de masteropleiding krijgt je de titel Master of Science (MSc).

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De bachelor Psychologie staat in de Keuzegids 2023 op de derde plaats en ook de masteropleiding Psychology scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je vragen over de premaster Arbeids- en organisatiepsychologie, dan kun je contact opnemen met een studieadviseur via studieadvies.psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de premaster zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Na het afronden van de masteropleiding kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging NIP. Tevens kun je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP. Een aantal cursussen uit de master Arbeids- en organisatiepsychologie is ook geaccrediteerd voor bij- en nascholing voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP.