Schakelprogramma Klinische psychologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Schakelprogramma Klinische psychologie
  • Psychologie
  • Deeltijd
  • 5 EC - 60 EC
  • Nederlands
  • 28 uur/studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 65,11 per studiepunt
Met een wo-bachelor in de psychologie naar de mastervariant klinische psychologie? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor een individueel schakelprogramma op maat. Afronding van het individuele schakelprogramma geeft u rechtstreeks toelating tot de mastervariant klinische psychologie. U breidt (indien nodig) diverse psychologische gespreksvaardigheden uit en u legt een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wo-bachelors in de psychologie.
Uw individuele schakelprogramma wordt op maat vastgesteld door de Commissie voor de Examens. Het programma houdt rekening met mogelijke deficiënties en zorgt ervoor dat u geen kennis en vaardigheden mist die noodzakelijk zijn voor de masteropleiding.
Met uw mastergetuigschrift in de psychologie kunt u na uw afstuderen in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek en de Verklaring vooropleiding die nodig is voor de toelatingsprocedure tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Studieduur

De studieduur is afhankelijk van de omvang van het schakelprogramma. Een schakelprogramma van 5 studiepunten duurt in deeltijd gemiddeld 2 tot 3 maanden. Een schakelprogramma van 60 studiepunten kan in deeltijd in 2 jaar afgerond worden.

Begeleiding

Afhankelijk van de cursussen in uw individuele schakelprogramma kan de begeleiding verschillen. Er zijn cursussen met online begeleiding, cursussen met facultatieve of verplichte bijeenkomsten en cursussen zonder begeleidingsbijeenkomsten. Vragen stelt u per e-mail aan de docent of via een discussiegroep aan medestudenten. Meer informatie kunt u vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode). 
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. Meer informatie kunt u vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).

Digitale omgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijgt u toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. U kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, opdrachten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

Tentamens en bijeenkomsten vinden plaats in diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met een schakelprogramma, dan kunt u contact opnemen (psychologie@ou.nl) met een van de studieadviseurs van de opleiding. Zij gaan na of u op basis van uw vooropleiding (wo-bachelor psychologie) rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat u in aanmerking komt voor een individueel schakelprogramma.Vervolgens kunt u formeel toelating aanvragen door u aan te melden voor dit schakelprogramma.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voordat u wenst te gaan starten) formeel toelating aan.
 
Nadat u toegelaten bent tot het schakelprogramma en u de toelatingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de cursussen. Voor het schakelprogramma meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

U kunt doorgaans op elk gewenst moment starten. Dit is echter afhankelijk van de cursussen die in uw individuele schakelprogramma zijn opgenomen. Uw schakelprogramma kan bestaan uit cursussen met een variabel en/of cursussen met een vast startmoment. Een variabele cursus kunt u op ieder gewenst moment starten. Een vaste cursus kent een vastgesteld startmoment.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot de premaster betaalt u voor de cursussen uit de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Na het afronden van de mastervariant klinische psychologie kunt u als psycholoog diverse kanten uit. Uitgebreide informatie treft u aan bij de beschrijving van de mastervariant Klinische psychologie.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van het schakelprogramma ontvangt u een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kunt u een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. Het individueel schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Contact

Vragen over een individueel schakelprogramma kunt u stellen aan onze studieadviseurs via psychologie@ou.nl

Accreditatie

Alle cursussen uit een individueel schakelprogramma zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).