Schakelprogramma Klinische psychologie

Schakelprogramma Klinische psychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 5 EC - 60 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Met een wo-bachelor in de psychologie naar de mastervariant klinische psychologie? Dan kom je zeer waarschijnlijk in aanmerking voor een individueel schakelprogramma op maat. Afronding van het individuele schakelprogramma geeft  rechtstreeks toelating tot de mastervariant klinische psychologie. Je breidt (indien nodig) diverse psychologische gespreksvaardigheden uit en je legt een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wo-bachelors in de psychologie.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Jouw individuele schakelprogramma wordt op maat vastgesteld door de Commissie voor de Examens. Het programma houdt rekening met mogelijke deficiënties en zorgt ervoor dat je geen kennis en vaardigheden mist die noodzakelijk zijn voor de masteropleiding. 
Met het mastergetuigschrift in de psychologie kun je na jouw afstuderen in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek en de Verklaring vooropleiding die nodig is voor de toelatingsprocedure tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Studieduur

Je kunt doorgaans op elk gewenst moment starten. Dit is echter afhankelijk van de cursussen die in jouw individuele schakelprogramma zijn opgenomen. Het schakelprogramma kan bestaan uit cursussen met een variabel en/of cursussen met een vast startmoment. Een variabele cursus kun je op ieder gewenst moment starten. Een vaste cursus kent een vast startmoment.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Begeleiding

Afhankelijk van de cursussen in jouw individuele schakelprogramma kan de begeleiding verschillen. Er zijn cursussen met online begeleiding, cursussen met facultatieve of verplichte bijeenkomsten en cursussen zonder begeleidingsbijeenkomsten. Vragen stel je per e-mail aan de docent of via een discussiegroep aan medestudenten. Meer informatie kun je vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. Meer informatie kun je vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).

Digitale omgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier krijg je toegang tot het rooster, de digitale studiematerialen en de virtuele groepsbijeenkomsten. Je kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, opdrachten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer. 
Je hebt ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kun je hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

Tentamens en bijeenkomsten vinden plaats in diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer je wil starten met een schakelprogramma, dan kun je contact opnemen met een van de studieadviseurs van de opleiding. Zij gaan na of je op basis van jouw vooropleiding (wo-bachelor psychologie) rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de master of dat je in aanmerking komt voor een individueel schakelprogramma.  
Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor dit schakelprogramma. 
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voordat je gaat starten) formeel toelating aan. 
 
Nadat je toegelaten bent tot het schakelprogramma en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je  aanmelden voor de cursussen. Voor het schakelprogramma meld je per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

Je kunt doorgaans op elk gewenst moment starten. Dit is echter afhankelijk van de cursussen die in jouw individuele schakelprogramma zijn opgenomen. Jouw schakelprogramma kan bestaan uit cursussen met een variabel en/of cursussen met een vast startmoment. Een variabele cursus kun je op ieder gewenst moment starten. Een vaste cursus kent een vastgesteld startmoment.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot jouw individuele schakelprogramma betaal je voor de cursussen uit dat schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

Na het afronden van de mastervariant klinische psychologie kun je als psycholoog diverse kanten uit. Uitgebreide informatie treft u aan bij de beschrijving van de mastervariant Klinische psychologie.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van het schakelprogramma ontvang je een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. Het individueel schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Contact

Vragen over een individueel schakelprogramma kun je stellen aan onze studieadviseurs. 

Accreditatie

Alle cursussen uit een individueel schakelprogramma zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).