Schakelprogramma Software Engineering

Schakelprogramma Software Engineering

  • Informatica
  • Deeltijd
  • 0 EC - 30 EC
  • Nederlands
  • 28 uur/studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 65,11 per studiepunt
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Software Engineering? Het schakelprogramma Software Engineering geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze master. Na het afronden van het schakelprogramma hebt u voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding Software Engineering te kunnen volgen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Een schakelprogramma is uitsluitend bedoeld voor studenten waarvan de kennis over de in het schakelprogramma opgenomen premaster(s) op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.
 
Voor toelating tot een schakelprogramma Software Engineering kunt u in aanmerking komen indien:
- u een sterk verwante hbo-bacheloropleiding zoals (hogere) Informatica, technische informatica of bedrijfsinformatica heeft afgerond;
- u een andere (hbo- of wo-)bacheloropleiding in een sterk verwant gebied heeft afgerond;
- u een masteropleiding in een technisch of exact vakgebied heeft afgerond.
Het schakelprogramma wordt aangeboden in de vorm van een combinatie van maximaal vier premasters. In uitzonderlijke gevallen kunnen (ook) volledige cursussen uit de bacheloropleiding Informatica deel uitmaken van een schakelprogramma. Bij de toelating tot een schakelprogramma wordt een lijst van onderwerpen gehanteerd die u aantoonbaar moet beheersen op grond van uw vooropleiding. Voor een onderwerp dat u niet beheerst, wordt een premaster (of soms ook een volledige bachelorcursus) voorgeschreven. De onderwerpen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw voorkennis op peil is.
 
Premaster Formele technieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen ‘Logica, verzamelingen en relaties’ en ‘Logica en informatica’.
 
Premaster Formele technieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen ‘Concepten van programmeertalen’; ‘Datastructuren en algoritmen’; Formele talen en automaten’ en ‘Security en IT’.
 
Premaster Programmeertechnieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen ‘Objectgeoriënteerd programmeren’ en ‘Relationele databases’.
 
Premaster Programmeertechnieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen ‘Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren’ en ‘Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen’.

Studieduur

De studieduur van een schakelprogramma is geheel afhankelijk van het aantal premasters (en soms ook losse bachelorcursussen) dat is opgenomen in het schakelprogramma. Daarbij is het van belang dat u rekening moet houden met wanneer welke premaster (en eventueel ook losse cursussen) aangeboden worden. Het wordt niet aanbevolen om meerdere premasters gelijktijdig te bestuderen. Op basis van de hoeveelheid tijd die u kunt studeren en de samenstelling van het schakelprogramma kunt u samen met een studieadviseur een studieplan maken. Hiermee krijgt u een duidelijk overzicht wanneer u met welk onderdeel van het schakelprogramma moet/kunt beginnen. Een adviesgesprek met een studieadviseur over een schakelprogramma kunt u het gehele jaar aanvragen.

Begeleiding

Bij alle premasters is sprake van online begeleiding. De online bijeenkomsten worden opgenomen en kunnen worden teruggekeken. Bij de informatie over de premasters en ook bij de eventuele bachelorcursussen op onze website is alle informatie over de data en tijden opgenomen.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met een schakelprogramma, dan kunt u een vrijblijvend advies over uw mogelijke toelating en te volgen schakelprogramma aanvragen. Wanneer u wit starten met een schakelprogramma, dan kunt u een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. Het tijdens dit gesprek afgegeven advies kunt u gebruiken om een afweging te maken om formeel toelating tot een schakelprogramma aan te vragen. Formeel toelating aanvragen doet u door aan te melden voor dit schakelprogramma.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van het schakelprogramma) formeel toelating aan.
Nadat u toegelaten bent tot het schakelprogramma, en u de toelatingsbeschikking heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de cursussen. Voor het schakelprogramma meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

Een schakelprogramma voor de masteropleiding Software Engineering bestaande uit alleen de premasters Formele technieken 1 en 2 kan worden gestart in september (kwartiel 1) of februari (kwartiel 3).
Een schakelprogramma voor de masteropleiding Software Engineering bestaande uit de premasters Programmeertechnieken én Formele technieken kan alleen worden gestart in september (kwartiel 1).

Vrijstelling

De omvang van uw schakelprogramma wordt vastgesteld aan de hand van uw vooropleiding, zoals hierboven vermeld. Verkorting van uw schakelprogramma met één of meer premasters (of losse bachelorcursussen) is soms mogelijk op basis van relevante praktijkervaring. Tijdens het vrijblijvende adviesgesprek kan hierop worden ingegaan.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaalt u voor de cursussen uit het schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Diploma

Voor elke afgeronde premaster of cursus van het schakelprogramma ontvangt u een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kunt u een dossierverklaring aanvragen.

Titel

a afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Contact

Drs. Henk Frederiks (henk.frederiks@ou.nl).