Premaster Software Engineering

IF_MASE_head_large.jpg

Premaster Software Engineering

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 0 EC - 30 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Met een hbo- of wo-achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Software Engineering? Met de afgeronde premaster Software Engineering word je rechtstreeks toegelaten tot deze master. Je hebt dan voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding Software Engineering te kunnen volgen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Een premaster is uitsluitend bedoeld voor studenten waarvan de kennis op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde masteropleiding mogelijk is.
Je komt in aanmerking voor toelating wanneer je:
- een sterk verwante hbo-bacheloropleiding zoals (hogere) Informatica, technische informatica of bedrijfsinformatica hebt afgerond;
- een andere (hbo- of wo-)bacheloropleiding in een sterk verwant gebied hebt afgerond;
- een masteropleiding in een technisch of exact vakgebied hebt afgerond.

Software engineering studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Koen Aerts

Student

'Ik begon vrij onbevangen te studeren, ging van module naar module. De studie was prima te combineren met m’n baan. Het kostte me geen moeite me ertoe te zetten. En, zo ben ik dan ook wel weer, als ik ergens aan begin dan ga ik er ook voor.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

De premaster is een combinatie van maximaal vier onderdelen. In uitzonderlijke gevallen kunnen (ook) volledige cursussen uit de bacheloropleiding Informatica deel uitmaken van de premaster. Bij de toelating tot de premaster wordt een lijst van onderwerpen gehanteerd die je aantoonbaar moet beheersen op grond van je vooropleiding. Voor een onderwerp dat je niet beheerst, wordt een premastercursus (of soms ook een volledige bachelorcursus) voorgeschreven. De onderwerpen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je voorkennis op peil is.
 
Premaster Formele technieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Logica, verzamelingen en relaties en Logica en informatica.
 
Premaster Formele technieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Concepten van programmeertalen; Datastructuren en algoritmen; Formele talen en automaten en Security en IT.
 
Premaster Programmeertechnieken 1, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Objectgeoriënteerd programmeren en Relationele databases.
 
Premaster Programmeertechnieken 2, heeft een omvang van 7,5 EC en bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen.
 

Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang de premaster duurt is afhankelijk van het aantal premastercursussen (en soms ook losse bachelorcursussen) dat je moet volgen. Houd rekening met wanneer welke premastercursus (en eventueel ook losse cursussen) aangeboden wordt. Het wordt niet aanbevolen om meerdere premastercursussen gelijktijdig te bestuderen. Op basis van de hoeveelheid tijd die je kunt studeren kun je samen met een studieadviseur een studieplan maken. Zo krijg je een duidelijk overzicht wanneer je met welk onderdeel moet/kunt beginnen. Een adviesgesprek met een studieadviseur over een premaster kun je het gehele jaar aanvragen.

Begeleiding

Bij alle premastercurssen is online begeleiding. De online bijeenkomsten worden opgenomen en kunnen worden teruggekeken. Kijk voor meer informatie over data en tijden bij de betreffende cursus.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met een premaster kun je een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseurs.
Met dit advies kun je een afweging maken om formeel toelating aan te vragen (via de knop Aanmelden).
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start) formeel toelating aan. Nadat je toegelaten bent en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden

Starten

De Premaster Software Engineering bestaat uit vier premastercursussen: Premaster programmeertechnieken 1 en 2, en Premaster formele technieken 1 en 2. Welke van die vier je moet doen, hangt af van je vooropleiding. Premastercursussen die door je vooropleiding al in voldoende mate zijn afgedekt, hoef je niet te volgen. Bij je toelating wordt beoordeeld welke premastercursussen je moet volgen.
 
De Premaster programmeertechnieken 1 kan worden gestart in september (kwartiel 1).
De Premaster programmeertechnieken 2 kan worden gestart in november (kwartiel 2).
De Premaster formele technieken 1 kan worden gestart in september (kwartiel 1) of februari (kwartiel 3).
De Premaster formele technieken 2 kan worden gestart in november (kwartiel 2) of mei (kwartiel 4).
 
De volgorde waarin je de premastercursussen dient te volgen is:
- Premaster programmeertechnieken 1,
- Premaster programmeertechnieken 2,
- Premaster formele technieken 1 en
- Premaster formele technieken 2.

Vrijstelling

De omvang van je premaster wordt vastgesteld aan de hand van je vooropleiding.
Verkorting is soms mogelijk op basis van relevante praktijkervaring. Tijdens het vrijblijvende adviesgesprek kan hierop worden ingegaan.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld: 1008 euro (67,14 euro per studiepunt).
Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).
 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Voor elke afgeronde premaster of cursus ontvang je een cursuscertificaat.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze studieadviseurs.