Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor wo-bachelors
Natuurwetenschappen | 15 EC - 45 EC
Code SWMAES-2019-2020
Doorstromen naar de wo-master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals:
- het verwerven van meer kennis over veranderingen in het klimaat;
- het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren;
- het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen;
- de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement.
 
Voor universitaire bachelors (wo-bachelor of gelijkwaardig) bieden we een individueel schakelprogramma aan.
Met een universitaire wo-bachelor milieuwetenschappen kunt u direct toegelaten worden tot onze master. Heeft u een ander wo-bachelordiploma dan kunt u toelating krijgen na een schakelprogramma opgebouwd uit de premaster Milieuwetenschappen en eventueel een persoonlijk traject. Afhankelijk van uw vooropleiding heeft het schakelprogramma een omvang van 15 EC - 45 EC. Na afronding bent u toegelaten tot de wo-master Environmental Sciences (MSc).
U werkt zelfstandig toe naar de masteropleiding. U studeert in deeltijd, op momenten dat het u zelf uitkomt. Daarbij wordt u begeleid door docenten via online klassen en een elektronische leeromgeving. Er zijn inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten. Het tempo kunt u zelf aanpassen met per kwartiel één of twee cursussen of meer. In overleg met de studieadviseur maakt u een studieplan. 
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Duurzaamheid en milieu.

Algemeen

Bedoeld voor

Het schakelprogramma staat open voor alle universitaire wo-bachelors , die in het verleden hun wo- bachelorgetuigschrift (of gelijkwaardig diploma) hebben behaald. Het is een individueel programma dat we opstellen op basis van uw vooropleiding. Het is opgebouwd uit de premaster Milieu-natuurwetenschappen en eventueel een persoonlijk traject.
Kijk voor meer mogelijkheden op www.ou.nl/schakelmilieu.

Competenties

De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie –staan centraal in de samenstelling van uw individuele schakelprogramma.
 
Na voldoende afronding van het programma voldoet u aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.
 
Aan het eind van deze masteropleiding beschikt u over de volgende vaardigheden en competenties:
- u kunt een milieuwetenschappelijke vraagstelling van een opdrachtgever op basis van actuele natuur-, gezondheids- en beleidswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschrijven en tot verifieerbare onderzoeksvragen reduceren (diagnosecompetentie);
- u bent in staat om relevante gegevens te verzamelen, deze met wetenschappelijk gefundeerde methoden en technieken te analyseren en de resultaten te interpreteren, teneinde de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden (onderzoekscompetentie);
- u kunt onderzoeksresultaten vertalen naar mogelijke oplossingsrichtingen, de relevantie en haalbaarheid hiervan duiden, en het geheel voor relevante actoren presenteren en verdedigen (interventiecompetentie);
- u kunt zelfstandig en in groepsverband kritisch reflecteren op het eigen professionele functioneren, en op basis van de resultaten uw eigen ontwikkeltraject richting geven;
- u kunt op basis van eigen interesses, ervaringen, kwaliteiten en competenties een beargumenteerde keuze maken voor een professionele carrière of vervolgopleiding.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus ontvangt u een cursuscertificaat. Na afronding van het gehele schakelprogramma ontvangt u een toelatingsbeschikking voor de master. Hiermee kunt u inschrijven voor de MSc Environmental Sciences.
U ontvangt geen bachelorgetuigschrift of diploma.

Studieduur

Bij een milieukundige wo-bachelorvooropleiding: directe toelating tot de master, dus geen schakelprogamma nodig.
Bij een andere wo-bachelorvooropleiding: een half tot anderhalf jaar in deeltijd.
Zie het tabblad Samenstelling voor een weergave van de opbouw van het schakelprogramma per universitaire wo-vooropleiding.

Aanmelden

Startmoment

Hebt u een universitaire milieubachelor als vooropleiding, dan kunt u direct worden toegelaten tot de master Environmental Sciences (MSc). Ieder kwartiel kunt u starten. Aanmelden kan altijd via het aanvragen van een adviesgesprek, waarna u na toelating kunt aanmelden voor cursussen.
Start u op basis van uw bètavooropleiding direct met de premaster Milieu-natuurwetenschappen, dan kan aanmelden voor de meeste cursussen uit deze premaster in uw schakelprogramma het hele jaar door. 
Hebt u geen milieu- of bètavooropleiding, dan start uw persoonlijk traject met de cursussen Aarde, mens en milieu 1 en 2. Aarde, mens en milieu 1 heeft 31 augustus 2019 en 8 februari 2020 een startdag in Burgers’ Zoo te Arnhem. We adviseren u om de cursussen te volgen in het kwartiel waarin de docent begeleiding aanbiedt.

Toelating

Voorwaarde tot toelating is een behaald wo-bachelordiploma.
Afhankelijk van uw vooropleiding wordt een individueel schakelprogramma samengesteld.
U kunt een verzoek tot toelating tot het schakelprogramma indienen met een aanvraagformulier
U kunt ook via een verkorte bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen (BSc) in aanmerking komen voor toelating tot de MSc Environmental Sciences. Deze route is ook mogelijk als u wel hoger onderwijs certificaten heeft maar geen bachelorgetuigschrift. Met vragen over de keuze voor een schakelprogramma of een verkorte bachelor kunt u via info@ou.nl contact opnemen met onze studieadviseur.

Vrijstelling

Inhoud en omvang van het individuele schakelprogramma worden op maat van uw vooropleiding samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

Het schakelprogramma wordt persoonlijk afgestemd. U krijgt eerst een adviesgesprek en vervolgens een intakegesprek waarin uw programma wordt vastgelegd.
Onder begeleiding van en in overleg met de studieadviseur houdt u zich aan een bepaald studieritme en ontwikkelt u academische vaardigheden.
Er is een elektronische leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten. Daarnaast zijn er inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht. Door studietaken in diverse cursussen en op de themadagen bent u vaak in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten.

Samenstelling

Structuur opleiding

De omvang en samenstelling van uw schakelprogramma is afhankelijk van uw wo-vooropleiding. Het schakelprogramma biedt u voldoende kennis en kunde om hierna succesvol de academische masteropleiding Environmental Sciences te kunnen doorlopen. 
 
Voorbeelden:
- Bij een milieukundige wo-bachelorvooropleiding kunt u direct toegelaten worden tot de master Environmental Sciences (MSc). Deze master duurt minimaal 2 jaar in deeltijd (60 EC; vergelijkbaar met 1 jaar voltijds studie).
- Hebt u een natuurwetenschappelijke (bèta) wo-vooropleiding (zoals technische natuurkunde, biotechnologie, biologie of biochemie), maar zonder milieukundige vakken, dan bestaat uw schakelprogramma in de meeste gevallen uit de Premaster Milieuwetenschappen (half jaar in deeltijd).
- Als u niet een milieu of natuurwetenschappelijke (bèta) wo-bachelor als vooropleiding heeft, dan begint u met de introductiecursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2, gevolgd door de Premaster Milieuwetenschappen en door eventueel andere milieu(-natuurwetenschappelijke) cursussen. Via het schakelprogramma verdiept u uw milieukennis en werkt u aan de competenties van de milieuonderzoeker op bachelorniveau. 

Inhoud kwartielen

Tentaminering

U werkt per cursus toe naar een formeel afrondend tentamen. Dit kan een multiplechoicetentamen zijn als het meer om kennis gaat, maar het kan ook een schrijfopdracht zijn of een onderzoeksproject. Met het hoog gewaardeerde zelfstudiemateriaal en de (online) bijeenkomsten wordt u hier goed op voorbereid. Er zijn studietaken met zelftoetsvragen en terugkoppelingsopdrachten, oefententamens. Voor iedere cursus in uw schakelprogramma vindt u een uitgebreide informatie op www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode. Bijvoorbeeld: www.ou.nl/studieaanbod/NB0102.

Meer informatie

Extra informatie

Studeert u momenteel als bachelorstudent aan een hbo of universiteit, dan kunt u via een doorstroomminor (samengesteld uit onze Premaster Milieu-natuurwetenschappen of Premaster Research in Environmental Sciences) een deel van het schakelprogramma volgen. Dit geeft toelating tot de MSc Environmental Sciences.

Contactpersonen

Voor meer informatie over het schakelprogramma Environmental Sciences en de toelating tot de master MSc Environmenal Sciences, kunt u een adviesgesprek aanvragen.