Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Advanced E-Mental Health
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code W23001
Prijs € 1050
E-mental health gebruikt de mogelijkheden van het internet voor het aanbieden van psychologische en psychotherapeutische hulp bij geestelijke gezondheidsproblematiek in de eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Deze cursus is geaccrediteerd door het NIP voor bij- en nascholing Eerstelijnspsychologie NIP. U dient dan beide onderdelen van de cursus af te ronden.

Algemeen

Inhoud

E-mental health gebruikt de mogelijkheden van het internet voor het aanbieden van psychologische en psychotherapeutische hulp bij geestelijke gezondheidsproblematiek in de eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. E-mental health is sterk in opkomst en Nederland is wereldwijd één van de koplopers hierin. De psycholoog van de toekomst zal voor een belangrijk deel ook e-hulpverlener worden en preventie, behandeling en (na)zorg aanbieden door middel van e-mental health-toepassingen. De module Advanced E-Mental Health zal u helpen om uw behandelvaardigheden uit te breiden zodat u e-hulpverlening kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Het is heel goed mogelijk om de behandelvaardigheden waar u al over beschikt in te zetten in de vorm van online psychologische en psychotherapeutische hulp. Het online werken vraagt echter aanvullend om specifieke online therapeutische vaardigheden. Ook vraagt het om aanpassing van uw professionele houding aan de eisen van het online hulpcontact. Een verschuiving van regie in het therapeutisch contact richting cliënt en een grotere mate van transparantie van de kant van de therapeut zijn kenmerkend voor de online hulpverlening.
In de cursus Advanced E-Mental Health leert u deze vaardigheden en attitude-aspecten.

Studieduur

De cursus kan afgerond worden binnen 5 tot 6 maanden. Het eerste deel is zelfstudie, daarna neemt u deel aan een online training in tweetallen. Vervolgens start het supervisietraject in een kleine groep. Dit kan ook op een later moment starten, echter altijd binnen 6 maanden na afloop van het theorie/vaardigheden-deel. 

De cursus heeft 140 studiebelastingsuren. Dit staat gelijk aan 5 EC.

Partners

De begeleiding tijdens het supervisietraject vindt plaats door RINO zuid. RINO zuid is een gerenommeerde aanbieder van postmasteropleidingen in de gezondheidszorg.

Certificering

Als u alle toetsen en opdrachten van de cursus heeft afgerond ontvangt u van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit een certificaat voor de cursus Advanced E-Mental Health. Voor het theorie/vaardigheden-deel ontvangt u een apart deelcertificaat.

Aanmelden

Ingangseisen

U bent afgestudeerd psycholoog in een universitaire masteropleiding. Of u bent afgestudeerd in de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, of psychotherapeut of nog studerend daarvoor. Psychologen met een postmaster registratie als psychologisch hulpverlener bij een van de in Nederland en Vlaanderen actieve psychotherapie-verenigingen kunnen ook deelnemen.

Aanmelden

Indien u aan deze cursus wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via de rode knop ‘naar aanmelden’.

Toelichting aanmelden

Lees voordat u zich gaat aanmelden eerst de Inschrijvingsvoorwaarden.

Bedoeld voor

Afgestudeerde psychologen van een universitaire masteropleiding met basiskennis op het gebied van E-Mental Health. Wanneer u de mastercursus E-Mental Health Interventies (cursuscode PM1002 of S43311) bij de Open Universiteit succesvol heeft afgesloten wordt vrijstelling gegeven voor het theoretische deel van de cursus.
Afgestudeerde psychologen die al een postmaster beroepsopleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog hebben afgerond of daarin vergevorderd zijn.
Psychologen die een post-master registratie hebben verworven als psychologisch hulpverlener bij een van de in Nederland en Vlaanderen actieve psychotherapie-verenigingen.

Prijsinformatie

De cursus Advanced E-Mental Health kost € 1050,-. Dit is inclusief het supervisietraject, het handboek Online Hulpverlening (Schalken, 2013) en de toegang tot de digitale leeromgeving OpenU. Volgt u alleen het theorie/vaardigheden-deel dan bedraagt de cursusprijs € 850,-.

Betaalt u de opleiding zelf? Dan geldt mogelijk voor u dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en zoek naar: studiekosten.
Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze cursus Advanced E-Mental Health. Betaalt u in termijnen, dan bent u € 22,- administratiekosten verschuldigd.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Vangnetbegeleiding via e-mail en/of telefoon en supervisie.

Docenten

Prof. dr. Jacques van Lankveld.

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus bestaat uit drie studietaken. Studietaak 1 wordt afgesloten met een kennistoets, studietaak 2 bestaat uit het oefenen van een vaardigheidstraining (in tweetallen) en studietaak 3 betreft het supervisietraject (in kleine groep). U dient alle studietaken met een voldoende af te sluiten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Samenstelling

Meer info

Cursusmateriaal

Schalken, F. Handboek online Hulpverlening, Bohn Stafleu van Loghum, 2e druk.

Digitale leeromgeving

Er wordt gebruik gemaakt van de leeromgeving OpenU.

Emailadres van contactpersoon

psychologie@ou.nl

Brochures beschikbaar

De brochure kunt u hier downloaden.