AppLab

AppLab

  • Informatica
  • IB2602
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Voor de app maak je gebruik van moderne technieken, zoals op dat moment gebruikelijk (momenteel o.a.: reactive, realtime gedistribueerde database, view/data binding, en webservices). Er wordt in groepen aan de app gewerkt, gebruik makend van een modern broncodesysteem (GitLab). In AppLab wordt ook actief gebruik gemaakt van Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD), waardoor de gemaakte code automatisch getest en verspreid kan worden.
Een tweetal manieren van werken uit de start-up wereld worden gebruikt: "release early, release often" (om snel feedback te krijgen en je plannen aan te passen) en "fail early, fail fast" (realiseer het meest risicovolle eerst zodat je weet of het zin heeft om door te gaan). De docenten geven actief feedback op de code en manier van werken door middel van de peer-review functionaliteiten van het gebruikte broncodesysteem. De studenten starten met een al ingericht broncode systeem omgeving met voorgegeven basis app met genoemde technieken, om snel aan de slag te kunnen en te concentreren op het realiseren van hun eigen app. In AppLab leer je om in de praktijk tijdsefficiënt een moderne app te maken.

Leerdoelen
- Leren werken in een team met ondersteuning van een modern source code beheer systeem.
- Efficient nieuwe technieken, frameworks en bibliotheken kunnen evalueren en leren deze zaken zich eigen te maken en te gebruiken.
- ‘Moderne’ apps van voor tot achter, en van begin tot eind kunnen ontwikkelen.
- In een praktijk setting leren om code kwaliteit te realiseren en waar te borgen.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als u de propedeuse en de cursussen Datastructuren en algoritmen (IB1502), Software testen (IB3202) en Webapplicaties: de clientkant (IB1902) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u die laatste drie cursussen grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een aantal virtuele begeleidingbijeenkomsten, en een verplichte startbijeenkomst tijdens de studiedag aan het begin van het semester.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. F. van den Broek
vr 11-02-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. di 15-02-2022 / 19.30-21.00 uur
2. di 08-03-2022 / 19.30-21.00 uur
3. di 15-03-2022 / 19.30-21.00 uur
4. di 29-03-2022 / 19.30-21.00 uur

Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. F. van den Broek
za 30-04-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. F. van den Broek
1. di 17-05-2022 / 19.30-21.00 uur
2. di 14-06-2022 / 19.30-21.00 uur
3. di 28-06-2022 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. B. van Gastel en dhr. dr. F. van den Broek (examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Aangezien het vak over moderne technieken van dit moment gaan, zullen een aantal PDF’s beschikbaar gesteld worden. Tevens worden veel online bronnen gebruikt.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.