Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB2802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met de onderliggende principes van intelligent gedrag in natuurlijke of kunstmatige systemen. Deze cursus behandelt kunstmatige intelligentie vanuit het perspectief van een ‘intelligente computationele agent’. Wie of wat deze agent precies is, een computer, een thermostaat of iets heel anders, blijft open, maar de agent handelt in en reageert op een omgeving op een intelligente manier. U zult kennismaken met een aantal van de belangrijkste principes en technieken voor het ontwikkelen van computationele agenten, bijvoorbeeld om zoekproblemen en planningsproblemen op te lossen, of om agenten te laten redeneren over beschikbare kennis. Bovendien leert u hoe een agent kan leren uit gegevens door gebruik te maken van moderne machine learning algoritmen.

Leerdoelen
U maakt kennis met een aantal methoden en technieken uit de kunstmatige intelligentie op het gebied van zoeken, redeneren, leren en plannen. Na afloop van de cursus kunt u:
- de structuur van een agent system beschrijven, en kan de consequenties van keuzes in een eenvoudig agent systeem beredeneren;
- verschillende zoektechnieken (A*, iterative deepening, branch and bound) beschrijven en deze toepassen om een concreet zoekprobleem op te lossen;
- problemen formaliseren door middel van features en constraints en technieken gebruiken om deze geformaliseerde problemen computationeel efficiënt op te lossen;
- een Bayesiaans netwerk handmatig specificeren en daaruit kansen uitrekenen;
- een beschrijving van een aantal (supervised) leertechnieken geven en de verschillen daartussen, en deze ook toepassen op een kleine dataset;
- een planning probleem representeren in formele logica en deze oplossen door middel van planningsalgoritmen;
- representaties gebruiken om relationele problemen te representeren en op te lossen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als u de cursussen Logica, verzamelingen en relaties (IB0402), Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102), Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902), Lineaire algebra en stochastiek (IB0602) en Datastructuren en algoritmen (IB1502)conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2020. We adviseren om uiterlijk zaterdag 15 augustus 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

Voorkennis

Wiskunde op VWO niveau, met name formulevaardigheid, kennis van eenvoudige kansrekening en van functies en hun afgeleides. Daarnaast logica zoals behandeld in de cursus Logica, verzamelingen en relaties.

Kijk voor meer informatie over hoe u kunt testen of uw voorkennis op peil is, of hoe u die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in de periode van september t/m november. Daarnaast wordt gedurende het gehele jaar standaardbegeleiding in de digitale leeromgeving aangeboden.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. drs. J. Lodder (Samen met dhr.dr. A. Hommersom)
1. di 08-09-2020 / 19.30-21.00 uur
2. di 22-09-2020 / 19.30-21.00 uur
3. di 06-10-2020 / 19.30-21.00 uur
4. di 20-10-2020 / 19.30-21.00 uur
5. di 03-11-2020 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Mw. drs. J. Lodder en dhr. A. Hommersom.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Meer info

Cursusmateriaal

‘David Poole en Alan Mackworten, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, second edition, Cambridge University Press, 2017 en een werkboek.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie- informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.