Inleiding Europees recht

Inleiding Europees recht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0302
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het vak Inleiding Europees recht geeft een overzicht van het recht van de Europese Unie tegen de achtergrond van het nationale recht. Oorspronkelijk begonnen als een groep van zes lidstaten is de Europese Unie in de loop der tijd uitgegroeid tot een machtig blok in de wereld. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de Europese Unie democratischer, efficiënter en transparanter geworden. Men kan de Europese Unie zien als een verbond van staten en burgers met een gezamenlijke bestemming. Uiteraard heeft het ‘poolen’ van soevereiniteit grote gevolgen voor de lidstaten. Op veel terreinen is het niet meer mogelijk het nationale recht los te zien van het Europese recht. Europees recht corrigeert nationaal recht en dringt overal door. Op steeds meer terreinen worden op basis van het recht van de Europese Unie gezamenlijk beslissingen genomen. De daaruit voortvloeiende regels gelden voor nationale lidstaten, ondernemingen en burgers. De betekenis van Europees recht voor het nationale recht is dan ook enorm. Door de doorwerking van Europees recht is het onderwerp van dit vak onmisbaar geworden om als jurist, op welke werkplek dan ook, succesvol te functioneren. In de cursus start u ook met uw schrijfvaardigheden.

Leerdoelen
U bent in staat om:
- de (kern)begrippen die voorafgaand aan de te bestuderen hoofdstukken staan opgesomd te definiëren;
- de geschiedenis van de Europese integratie weer te geven;
- de bevoegdheden van de instellingen van de Europese Unie weer te geven;
- de besluitvormingsprocessen die in de Europese Unie worden gehanteerd weer te geven;
- om te gaan met de wijze waarop het Europese Unierecht doorwerkt in nationaal recht;
- om te gaan met de wijze waarop de rechtsbescherming in de Europese Unie is vormgegeven;
- om te gaan met de vier vrijheden die in de Europese Unie zijn neergelegd;
- een kort (beschouwend) essay over een Europees rechtelijk vraagstuk te schrijven aan de hand van een voorgeschreven vraag, gegeven bronnen en een aangeleerd stappenplan.

Ingangseisen

Voor Inleiding Europees recht kan pas worden ingeschreven wanneer u minimaal 20 EC aan (propedeuse)cursussen hebt afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.


Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht en Inleiding internationaal recht. Het verdient daarnaast aanbeveling dat u in grote lijnen op de hoogte bent van de systematische onderdelen van het nationale recht en bij voorkeur van de algemene leerstukken van de economie. U dient te beseffen dat de cursus als afsluiting van de propedeusefase is vormgegeven.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst en zeven online bijeenkomsten in kwartiel 1 en 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.mr. J. Claassen
1. di 07-09-2021 / tijd ntb
2. di 14-09-2021 / tijd ntb
3. di 21-09-2021 / tijd ntb
4. di 28-09-2021 / tijd ntb
5. di 05-10-2021 / tijd ntb
6. di 12-10-2021 / tijd ntb
7. di 19-10-2021 / tijd ntb
8. di 26-10-2021 / tijd ntb
9. di 02-11-2021 / tijd ntb
10.di 09-11-2021 / tijd ntb
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.mr. J. Claassen
1. wo 09-02-2022 / tijd ntb
2. wo 16-02-2022 / tijd ntb
3. wo 23-02-2022 / tijd ntb
4. wo 02-03-2022 / tijd ntb
5. wo 09-03-2022 / tijd ntb
6. wo 16-03-2022 / tijd ntb
7. wo 23-03-2022 / tijd ntb
8. wo 30-03-2022 / tijd ntb
9. wo 06-04-2022 / tijd ntb
10.wo 13-04-2022 / tijd ntb

Docenten

dhr. mr. J. Claassen LLM (examinator) en Mw. mr. dr. R. Slegers (plv examinator).

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 10-11-2020
voor kwartiel 1 (start 2020-2021): 10-11-2020, 2-2-2021 en 6-7-2021
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 10-11-2020 en 20-4-2021
voor kwartiel 3 (start 2020-2021): 20-4-2021 en 6-7-2021

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 06-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

Verplichte literatuur:
- W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal, A.A.M. Schrauwen & L.A.J. Senden (red.), Europees Recht. Algemeen Deel. Europa Law Publishing: Zutphen (meest recente uitgave);
- T.C. Borman e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- de digitale leeromgeving.

U wordt sterk aanbevolen zelf een jurisprudentiebundel en een wettenbundel aan te schaffen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.