Pesten

Elk jaar vindt in september de landelijke 'Week tegen het pesten' en op 19 april de 'Dag tegen het pesten' plaats. Bij de faculteit Psychologie doen we veel onderzoek naar pesten: pesten op de basisschool, cyberpesten, maar ook pesten op het werk.

Ons onderzoek richt zich ook op pestinterventies: hoe kun je planmatig en systematisch zo'n interventie ontwikkelen. Dat laatste komt ook in ons onderwijs aan bod.