null Impact van ons onderzoek

RW_THEMIS_Seminar_15785_head_large.jpg
Impact van ons onderzoek
Onderzoek is geen doel op zich - met onderzoek wil je uiteindelijk iets betekenen in de maatschappij. Ook in 2021 hebben onze onderzoekers er hard aan gewerkt om hun kennis ten dienste te stellen van de maatschappij. Ze verzorgden kindercolleges, ontwikkelden anti-pestprogramma’s, trainden het MKB, adviseerden de overheid en gaven uitleg in de media. Ze zochten de maatschappij op via de massamedia en social media, via podcasts en online colleges, via webinars, colleges en masterclasses. De variatie in activiteiten is enorm. Een greep uit het afgelopen jaar…

Corona: online onderwijs, werken op afstand en maatregelen in verpleeghuizen

Het jaar 2021 werd natuurlijk opnieuw getekend door corona. Contactonderwijs werd vervangen door, of aangevuld met, afstandsonderwijs. Via de website Digitale Didactiek deelden experts van de Open Universiteit ook dit jaar tips en tricks voor online onderwijs. Werken op afstand was een ander belangrijk thema. Onderzoekers rapporteerden onder andere over wat het werken op afstand doet met de werknemers en wat je kunt doen om hun veerkracht op peil te houden. Anderen onderzochten wat corona betekende voor het werken in zorginstellingen en welke lessen daaruit getrokken konden worden. Ze gaven tips wat je kan doen om het mentaal vol te houden in deze lastige tijden of keken in een bundel essays terug op de stad in tijden van pandemie.

Criminaliteit, veiligheid en andere juridische onderwerpen

Het afgelopen jaar werd ook gekleurd door de verharding van de criminaliteit - de moord op Peter R. de Vries was een van de dieptepunten. De expertise van onze strafrechtdeskundigen werd vaak ingeschakeld. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum vroeg bijvoorbeeld om te adviseren over de inzet van tip- en beloningsgelden of over digitalisering en strafrecht of over het staatsnoodrecht. Momenteel wordt gewerkt aan een advies over de impact van encryptie op de opsporing. De media, van EenVandaag tot RTL boulevard deden een beroep op juristen van de Open Universiteit om ontwikkelingen te duiden. Maar ook over andere juridische onderwerpen dan strafrecht deelden onze juristen hun kennis. Bijvoorbeeld door te adviseren over de mogelijkheden van buurtbemiddeling of via podcasts, online colleges en webinars over allerlei juridische onderwerpen. Drie van hen ontvingen in 2021 een aanmoedingssubsidie van KNAW in het kader van het programma Gewaardeerd.

Gezondheid en milieu

In het coronajaar, stond gezondheid natuurlijk hoog op de agenda. De faculteit Psychologie heeft in 2021 een overzichtspagina aangemaakt om haar expertise op het gebied van Gezond ouder worden te delen. Op die pagina vind je korte, toegankelijke berichten over gezond blijven, omgaan met ziekte, gezondheidsapps, gezond blijven op het werk en over inclusie/diversiteit en eenzaamheid. Ook het milieu, stikstof, energieprijzen en waterbeheer waren belangrijke thema’s waarover OU-onderzoekers hun expertise deelden en bijdroegen aan de discussie. Er verscheen een rapport hoe je burgers betrokken krijgt bij duurzaamheidstransities. Een OU-onderzoeker kwam aan het woord over stikstofvergunningen, een ander sprak zich uit in de discussie over het klimaatbeleid en een derde verzorgde een podcast over Leven met water.

Samenwerken: bedrijfsleven, politie, smart services

Impact hebben op de maatschappij kun je niet alleen. Het best doe je dat in samenwerking. Een paar voorbeelden uit 2021. De Open Universiteit is partner in het MKB Datalab Limburg. OU-onderzoekers ontwikkelden een instrument waarmee MKB ondernemers kunnen checken hoe ze ervoor staan als het gaat om ICT-volwassenheid. En ze ontwikkelden een reeks kennissessies om ze 'bij te praten' op het gebied van digitalisering en data. Het MKB Datalab Limburg werd dit jaar genomineerd voor de Computable award voor het beste Partnerproject. Waardering was er ook voor de samenwerking met de politie-eenheid Limburg, de Politieacademie en Zuyd Hogeschool. Samen ontwikkelden ze een grensoverschrijdende politieopleiding Intelligence, Leiderschap en Internationalisering (ILI). Als politiediensten aan weerskanten van de grens van elkaar weten hoe ze werken, vergemakkelijkt dat de samenwerking. De opleiding werd genomineerd voor de Grenslandprijs 2021. Op de valreep van 2021 heeft de Open Universiteit haar samenwerking met de regio een extra impuls gegeven door aandeelhouder te worden in de Brightlands Smart Services Campus.

Open Universiteit en kinderen

Bij de Open Universiteit denk je aan volwassenenonderwijs en niet onmiddellijk aan kinderen. Maar natuurlijk heeft het OU-onderzoek ook impact op kinderen. Eerder noemden we al het kennis delen over afstandsonderwijs, iets waar helaas ook het basisonderwijs nu mee te maken heeft. Maar OU-onderzoekers doen meer. Ze zijn bijvoorbeeld heel actief in onderzoek naar pesten en naar angst. Ze ontwikkelden een lespakket tegen discriminerend pesten en een online interventie voor angstige kinderen. Deze onderzoeken gaan door in 2022. Onderzoekers gaven in 2021 kindercolleges over bijvoorbeeld Hoe word je slim van eten of Waar zit angst in je lichaam? Voor 2022 is een nieuwe reeks kindercolleges van OU-onderzoekers gepland. De data worden binnenkort bekendgemaakt. En zeker ook vermeldenswaard is het in 2021 verschenen boek 'Ik ben autastisch', geschreven door een OU-onderzoekster.

Op de hoogte blijven?

De in dit bericht genoemde onderzoeken, activiteiten en publicaties zijn maar een kleine greep uit de publieksgerichte activiteiten van onze onderzoekers. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op een van onze nieuwsbrieven.