SG22_23_C010_head_large.jpg

Het leren, en daarmee het onderwijs, kan ook anders!

Sociaal leren, knowledge building en kennis co-creatie voor de broodnodige transitie van het huidige leren voor een betere samenleving.

Donderdag 11 mei 2023 - studiecentrum Zwolle
19.00 uur - Dit Studium Generale-college is wegens omstandigheden geannuleerd

Leren om te begrijpen

Leerlingen en studenten ontwikkelen tot kennis co-creërende werknemers en burgers. Competent om te werken en leren in teams en multidisciplinaire netwerken; in staat en vaardig om in productieve dialoog de uitdagingen aan te kunnen. Dat is wat we zouden moeten willen bereiken met ons onderwijs. Op die manier kunnen deze mensen bijdragen aan uitdagingen in de samenleving, werk opvoeding, etc. Een polariserende samenleving (autocratie-democratie, rijk-arm, conservatief-progressief) met enorme uitdagingen in klimaat, culturele diversiteit, verdeling rijkdom, energietransitie en veel meer. Dat vraagt om dialoog in plaats van debat, om samen werken en leren en oplossingen te zoeken in plaats van een 'ieder voor zich'. En dan te bedenken dat ons onderwijs nog sterk humanistisch op het individu en kennisoverdracht gericht is: leren om te weten! Sociaal leren, knowledge building, kenniscreatie hebben wel die dialoog centraal staan en daarmee de potentie om een broodnodige transitie van het huidige leren vorm te geven: leren om te begrijpen, daar pleit prof. dr. Frank de Jong voor in zijn publiekscollege.

Over prof. dr. Frank de Jong

Zijn basis ligt, naast in het detailhandelsonderwijs en de sociale academie, in de leerpsychologie en experimentele psychologie. Hij behaalde zijn doctoraal aan de Tilburg University. De Jong onderzocht het zelfstandig leren door interne regulatie van het leerproces. Hij maakt sinds de jaren ’90 deel uit van de international Knowledge Building Community. Hij organiseerde afgelopen zomer het KBSI2022 congres in Wageningen. Hij is één van de oprichters van de European Association for Practitioner Research on improving Learning (EAPRIL). De Jong werkte bij Universiteit Tilburg, TU Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit, en bij NS-opleidingen. Naast hoogleraar bij de Open Universiteit is hij ook Lector 'kenniscreatie en ecologisch denken' en master director 'Leren en Innoveren voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven' bij Aeres Hogeschool Wageningen.