Uitnodiging

Contact_Adres_4682_head_large.jpg
Uitnodiging

U heeft een uitnodiging ontvangen voor één van onderstaande activiteiten.
Tenzij anders vermeld vindt de activiteit plaats in gebouw Pretoria van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Uiterste aanmelddatum is 8 dagen voor de activiteit.

Oratie prof. dr. Halszka Jarodzka op vrijdag 21 oktober 2022
Aanvang oratie: 16.00 uur
Titel: "Zicht op onderwijs: Ik zie, dus ik leer"

Aanmelden