Uitnodiging

Contact_Adres_4682_head_large.jpg

Uitnodiging

U heeft een uitnodiging ontvangen voor één van onderstaande activiteiten.
Tenzij anders vermeld vindt de activiteit plaats in gebouw Pretoria van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Uiterste aanmelddatum is 8 dagen voor de activiteit.

Oratie van prof. mr. dr. Pernille van der Plank op vrijdag 26 april 2024
Aanvang oratie: 13.30 uur
Titel: Waterpacht als waterrecht: Over de privaatrechtelijke gerechtigdheid tot waterpercelen
Aanmelden voor de oratie is mogelijk via het aanmeldformulier.