Uitnodiging

Contact_Adres_4682_head_large.jpg
Uitnodiging

U heeft een uitnodiging ontvangen voor één van onderstaande activiteiten.
Tenzij anders vermeld vindt de activiteit plaats in gebouw Pretoria van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Uiterste aanmelddatum is 8 dagen voor de activiteit.

Afscheidsrede prof. dr. Marie-José Enders-Slegers en oratie prof. dr. Karin Hediger op vrijdag 9 september 2022
Aanvang afscheidsrede: 12.30 uur
Titel: “Antrozoölogie: het begin van een nieuw onderzoeksveld in Nederland”
Aanvang oratie: 16.00 uur
Titel: “Moving forward: how animal-assisted interventions can enrich healthcare”

Aanmelden

Farewell speech prof. dr. Marie-José Enders-Slegers and oration prof. dr. Karin Hediger on Friday september 9th 2022
Start Farewell speech: 12.30 p.m.
Title:“Antrozoölogie: het begin van een nieuw onderzoeksveld in Nederland”
Start oration: 16.00 p.m.
Title: “Moving forward: how animal-assisted interventions can enrich healthcare”

Application form