Uitnodiging

Contact_Adres_4682_head_large.jpg

Uitnodiging

U heeft een uitnodiging ontvangen voor één van onderstaande activiteiten.
Tenzij anders vermeld vindt de activiteit plaats in gebouw Pretoria van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Uiterste aanmelddatum is 8 dagen voor de activiteit.

Oratie van prof. dr. Joris Van Ruysseveldt op vrijdag 3 november 2023
Aanvang oratie: 16.00 uur
Titel: 'Floreren in dynamische werkcontexten: van effectieve naar optimale adaptatie'
Aanmelden voor de oratie is mogelijk via het aanmeldformulier.