Home_Levenlanglerenkrediet_13979_head_large.jpg
Wat is het levenlanglerenkrediet?
Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarmee iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen. U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Lening voor collegegeld

Het levenlanglerenkrediet kan worden gebruikt voor de betaling van het collegegeld van een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs. Het bedrag kan niet meer zijn dan u betaalt aan collegegeld (met per jaar een maximum van 5 keer het bedrag van het landelijk vastgestelde wettelijk collegegeld). Voor een deeltijdopleiding, waar ook de opleidingen van de Open Universiteit onder vallen, kan dit 5 jaar. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op reguliere studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet. U moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het beëindigen van de studie.

Aandachtspunten voor aanvragen LLLK bij cursussen van de Open Universiteit

  • Aanvragen LLLK bij cursussen met een vast startmoment
    Het is, omdat aanvragen van het LLLK niet kan met terugwerkende kracht, belangrijk dat u uiterlijk drie weken voor de start van het kwartiel waarin de onderwijseenheid wordt begeleid aanmeldt voor de cursus(sen). U ontvangt dan tijdig de factuur, zodat u voor de start van de onderwijseenheid het Levenlanglerenkrediet kunt aanvragen bij DUO.
  • Aanvragen LLLK bij cursussen met een variabel startmoment
    Voor cursussen met een variabel startmoment geldt dat het studiemateriaal, de factuur en het bewijs van inschrijving direct na aanmelding worden verzonden. De inschrijfduur van 12 maanden gaat 14 dagen na verwerking van uw aanmelding in. Zo ontvangt u de factuur op tijd om bij DUO een aanvraag in te kunnen dienen. Als u vanaf een bepaalde datum aan onderwijsactiviteiten/begeleidingsbijeenkomsten wilt deelnemen, moet u eerder aanmelden voor de cursus dan u gewend bent, zodat de inschrijfduur op het gewenste moment start.
  • Aanvragen LLLK bij cursussen van een schakelprogramma
    De minister van Onderwijs en de universiteiten hebben afgesproken dat de universiteiten hun administratie uiterlijk op 1 september 2018 zo aanpassen dat ook studenten in een schakelprogramma studiefinanciering kunnen aanvragen. De Open Universiteit heeft een groot deel van deze aanpassing al afgerond. Dat betekent dat de meeste studenten die een schakelprogramma volgen het LLLK kunnen aanvragen. Formele toelating tot het schakelprogramma is een vereiste.

Levenlanglerenkrediet aanvragen

Voor de voorwaarden en het aanvragen van het levenlanglerenkrediet kunt u terecht bij DUO.