null Aandacht voor cultuur bevordert bedrijfs-samenwerking in grensstreken

CW_CultuurGrensstreken_12767_head_large.jpg
Samenleving
Aandacht voor cultuur bevordert bedrijfs-samenwerking in grensstreken
Kleine bedrijven in grensgebieden werken maar weinig samen met businesspartners aan de andere kant van de grens. Verschillen in taal en cultuur worden vaak als oorzaak genoemd, maar dat klopt niet stelt promovendus Wiel Hotterbeekx van de Open Universiteit. Het echte probleem schuilt in de mate waarin ondernemers rekening houden met andermans taal en cultuur. Wiel Hotterbeekx onderzocht de problematiek rond bedrijfssamenwerking in de Euregio Maas-Rijn en promoveert op 29 april 2016 aan de Open Universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘The Influence of Cultural and Linguistic Diversity on Interregional Business Collaboration. The case of the Meuse-Rhine Euregion.'

Moeizame samenwerking

Nederland telt zeven Euregio's, interregionale gebieden waarin samenwerking tussen bedrijven uit verschillende landen wordt gestimuleerd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat die samenwerking maar moeilijk op gang komt. Wiel Hotterbeekx zocht naar de oorzaak. Hij ontdekte dat taal- en cultuurverschillen weliswaar vaak worden genoemd als grootste barrières, maar dat niet zozeer zijn. De taalvaardigheid van ondernemers is meestal wel voldoende en de culturele verschillen zijn maar van beperkte invloed. Een vooronderzoek onder hbo-studenten in de Euregio, de managers van de toekomst, toont dat ook bij hen communicatie niet het probleem is. Wanneer ze elkaars taal niet spreken, schakelen ze over op Engels en ze zijn niet bang om fouten te maken. Wat betreft de cultuur komt er één verschil naar voren: de Limburgse studenten werken om hun vrije tijd mogelijk te maken (werken om te leven), terwijl de Vlaamse en Duitse studenten ook wel eens vrije tijd willen opofferen voor hun werk (leven om te werken).

Cultuurgevoeligheid

Taal- en cultuurverschillen zijn dus niet zozeer het probleem, aldus Hotterbeekx. Veel meer bepalend is de mate van cultuurgevoeligheid en zakelijke communicatieve vaardigheden waarover een ondernemer beschikt. Het helpt als ondernemers zich realiseren dat er verschillen zijn en daar rekening mee houden bij het zaken doen. Zo is het goed als een Duitse ondernemer zich bij het zoeken naar een locatie voor de samenwerking realiseert dat zijn Belgische partner een zakelijke werkomgeving belangrijk vindt. En dat een ondernemer uit Limburg zich realiseert dat zijn Duitse businesspartner moeite kan hebben met al te veel flexibiliteit bij het zaken doen. Tot slot helpt het ook als ondernemers zich bereid tonen de taal van hun businesspartner te leren spreken.

Samenwerken stimuleren

Hotterbeekx onderzocht ook hoe de bedrijfssamenwerking in Euregio's kan worden gestimuleerd vanuit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Deze drie partners zouden zich vooral moeten richten op het ontwikkelen van affiniteit met andermans cultuur, het ontwikkelen van kennis over de manier van zakendoen en het ondernemingsklimaat in buurlanden, en het aanleren van de taal. Netwerkbijeenkomsten, websites en expertisecentra zouden daaraan kunnen bijdragen.

Over Wiel Hotterbeekx

Wiel Hotterbeekx (Echt, 1960) studeerde Duitse Taal- en Letterkunde in Nijmegen. Tijdens zijn studie bezocht hij meerdere malen de universiteiten van Bonn, Hamburg en Duisburg en ervoer daar de verschillende cultuursoorten in Duitsland. In 1985 studeerde hij af met een maior in Oude Duitse Taal- en Letterkunde. In 1986 startte hij als leraar Duits voor het MBO in Venlo waarnaast hij in 1987 startte met een parttime studie ICT en Management aan de HEAO/Zuyd Hogeschool in Sittard. Na zijn afstuderen in 1991 ging hij daar aan de slag, onder meer als docent Duits en ICT. In 2008 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven, een traject dat hij later vervolgde aan de Open Universiteit.