null Computerprogramma visualiseert opvattingen student over beroep

OW_12784_MOOC-LaunchingInnovation_head_large.jpg
Samenleving
Computerprogramma visualiseert opvattingen student over beroep
Voor studenten die hun beroep gaan uitoefenen is het belangrijk dat zij zich de kennis, ervaringen, waarden en overtuigingen die horen bij het beroep zoveel mogelijk hebben eigen gemaakt en kunnen toepassen in de praktijk. Een kerndoel van het beroepsonderwijs is studenten hierbij te ondersteunen. Maar om dat te doen is een goed beeld nodig van de kennis, inzichten en opvattingen van een student over zijn of haar beroep. Promovendus Toine van den Bogaart ontwikkelde en testte een instrument dat hierbij kan helpen. Op 16 december 2016 om 13.30 uur presenteert hij dit instrument tijdens zijn promotie aan de Open Universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt: 'Assessment of Personal Professional Theories'.

Persoonlijke professionele theorieën

De kennis, inzichten, ervaringen, waarden en overtuigingen die beroepsbeoefenaars zich eigen maken gedurende hun opleiding en loopbaan en gebruiken bij de uitoefening van hun beroep, worden persoonlijke professionele theorieën genoemd. Deze theorieën geven inhoud en richting aan beroepshandelingen. Ze dienen daarnaast ook als referentiekader. Bijvoorbeeld bij het interpreteren van nieuwe kennis en ervaringen die in de loop van de tijd in het beroep worden opgedaan, of bij de overstap naar een ander beroep.

Praktisch en betrouwbaar

Toine van den Bogaart ontwikkelde een computerprogramma, BrainWeaver®, waarmee deze persoonlijke professionele theorieën van studenten kunnen worden gevisualiseerd en beoordeeld. Dit biedt opleiders handvaten om hun studenten beter te adviseren en waar nodig het onderwijs aan te passen om hun ontwikkeling bij te sturen. Onderzoek naar de werking van het instrument wijst uit dat het betrouwbaar en valide is en dat studenten en docenten van het hoger beroepsonderwijs er graag gebruik van maken. Het programma kan de ontwikkeling van persoonlijke professionele theorieën zichtbaar maken maar ook de zogenoemde collectieve professionele theorieën van groepen samenwerkende beroepsbeoefenaren.

Over Toine van den Bogaart

Antoine (Toine) van den Bogaart (Tilburg, 1952) studeerde wiskunde met bijvakken economie en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden van zijn studie in 1975 startte hij als docent wiskunde aan de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, van welke school hij in 1976 conrector werd. In 1985 maakte Toine de overstap naar de Oecumenische Scholengemeenschap Het Baken in Almere, eerst als waarnemend rector en vanaf 1989 als rector. In 1996 volgde de benoeming als directeur van het Instituut Educatie en Communicatie aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden. In 2011 werd hem eervol ontslag verleend, waarna hij is herbenoemd als lerarenopleider wiskunde en onderzoeker tot aan zijn pensioen in 2016. Inhoudelijke belangstelling en betrokkenheid zijn steeds belangrijk geweest in zijn werk; naast het managen is Toine altijd les blijven geven, heeft hij als auteur meegewerkt aan een wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs en is hij twee jaar in deeltijd gedetacheerd geweest bij de Stichting Leerplanontwikkeling. In 2012 startte Toine zijn promotieonderzoek aan de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van Open Universiteit.

Promotie

Toine van den Bogaart verdedigt zijn proefschrift met als titel 'Assessment of Personal Professional Theories' op vrijdag 16 december 2016 om 13.30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. Paul A. Kirschner en zijn co-promotor is dr. Hans G. K. Hummel. Beiden zijn verbonden aan de Open Universiteit