STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Pre-master EUR
Onze faculteit biedt jaarlijks pre-masters aan voor afgestudeerde bachelors van Nederlandse universiteiten die willen instromen in de masteropleiding psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De specifieke pre-masters bieden bij de EUR toegang tot de masterspecialisaties Arbeids- en organisatiepsychologie, Psychologie van Leren en Presteren, Brein en Cognitie, Psychology of the Digital Media of Health Psychology & Digital Interventions.

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding psychologie kunnen aan de meeste pre-masters deelnemen. Studenten met een afgeronde hbo-opleiding HRM kunnen ook deelnemen aan de pre-master Arbeids- en organisatiepsychologie. Het programma is voor hbo afgestudeerden iets uitgebreider en soms is vooraf een Engelse taaltoets vereist.

De pre-masters starten op 1 september 2021.

Doelgroep

De pre-masters zijn bedoeld voor afgestudeerde wo-bachelors van de opleidingen:

 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Biologie*
 • Cognition, Language and Communication*
 • Communicatiewetenschappen*
 • Criminologie*
 • Economie*
 • Gedrag & Samenleving
 • Geneeskunde
 • Gezondheidswetenschappen
 • Onderwijswetenschappen*
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Personeelswetenschappen*
 • Psychobiologie*
 • Sociologie
 • Bedrijfskunde*
 • Bestuurs- en organisatiewetenschappen afgerond aan de Universiteit Utrecht*

* Een extra vak Gespreksvoering is verplicht bij pre-masters waarin Psychologische gespreksvoering onderdeel is van het programma.

Inschrijven en startdatum

Inschrijven voor de pre-master is slechts mogelijk met een toelatingsbeschikking. De toelatingsbeschikking moet u vooraf bij de EUR aanvragen. Met deze beschikking kunt u vervolgens aanmelden bij de Open Universiteit. Pas na afronding van de pre-master bij de Open Universiteit kunt u aan de masteropleiding bij de EUR beginnen. Soms is een taaltoets voor hbo-studenten verplicht. Informatie daarover is op te vragen bij de EUR.

De pre-master start op 1 september 2021. Aangezien de pre-master in een vaste volgorde wordt aangeboden is instroom ná 1 september soms nog mogelijk, maar niet aan te raden. Wilt u later aanmelden, neem dan eerst contact op met onze studieadviseur.

Inschrijfformulier pre-master Open Universiteit t.b.v. EUR

De kosten van de pre-master zijn afhankelijk van de omvang van uw programma en uw studieverleden. De kosten worden per cursus gefactureerd voor het totaalbedrag van de in een kwartiel ingeschreven cursussen. U ontvangt daarvoor een factuur. Betalen in termijnen is mogelijk, u betaalt dan een kleine toeslag. Studiemateriaal en drie tentamenkansen zijn bij de prijs inbegrepen.

Vragen

Specifieke vragen over het studeren aan de Open Universiteit en het starten met de pre-master stelt u via studieadvies.psychologie@ou.nl.

Vragen over de masterspecialisaties die na de pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd kunnen worden, kunt u stellen aan master@essb.eur.nl.

Bijlagen

Jaarrooster pre-master EUR Arbeids- en Organisatiepsychologie hbo psychologie 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Arbeids- en Organisatiepsychologie wo bachelor 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Psychologie van leren en presteren hbo bachelor 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Psychologie van leren en presteren wo bachelor 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Brein en cognitie wo bachelor 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Psychology of the Digital Media hbo bachelor 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Psychology of the Digital Media wo bachelor 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Health Psychology Digital Interventions hbo psychologie 2021-2022

Jaarrooster pre-master EUR Health Psychology Digital Interventions wo bachelor 2021-2022