Pre-master EUR

Onze faculteit biedt jaarlijks een pre-master aan voor studenten van Nederlandse universiteiten die willen instromen in de masteropleiding psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De pre-master biedt bij Erasmus toegang tot de specialisaties Positieve organisatiepsychologie, Psychologie van Leren en Presteren of Brein en Cognitie*.

De pre-master start op 1 september 2019.

Doelgroep

De pre-master is bedoeld voor afgestudeerde wo-bachelors van de opleidingen:

 • Algemene Gezondheidswetenschappen
 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Gedrag & Samenleving
 • Geneeskunde
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Sociologie
 • Bedrijfskunde (alleen mastervariant Positieve organisatiepsychologie, extra vak Gespreksvoering verplicht)
 • Bestuurs- en organisatiewetenschappen afgerond aan de Universiteit Utrecht (alleen mastervariant Positieve organisatiepsychologie, extra vak gespreksvoering verplicht)
 • Personeelswetenschappen (alleen voor de mastervariant Positieve organisatiepsychologie)

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding psychologie kunnen ook aan de pre-master deelnemen. Dit programma is echter iets uitgebreider.

Inschrijven en startdatum

Inschrijven voor de pre-master is slechts mogelijk met een toelatingsbeschikking. De toelatingsbeschikking moet u vooraf bij de EUR aanvragen. Met deze beschikking kunt u vervolgens aanmelden bij de Open Universiteit. Pas na afronding van de pre-master bij de Open Universiteit kunt u aan de masteropleiding bij de EUR beginnen.

De pre-master start op 1 september 2019. Aangezien de pre-master in een vaste volgorde wordt aangeboden is instroom gedurende het resterende collegejaar soms nog mogelijk, maar niet aan te raden. Wilt u later aanmelden, neem dan eerst contact op met onze studieadviseur.

Inschrijfformulier pre-master Open Universiteit t.b.v. EUR voor studenten met afgeronde WO-Bachelor opleiding

Inschrijfformulier pre-master Open Universiteit t.b.v. EUR voor studenten met afgeronde HBO Psychologie opleiding

De kosten van de pre-master zijn afhankelijk van de omvang van uw programma en uw studieverleden. Studiemateriaal en drie tentamenkansen zijn bij de prijs inbegrepen.

Vragen

Specifieke vragen over het studeren aan de Open Universiteit en het starten met de pre-master stelt u via psychologie@ou.nl.

Vragen over de masterspecialisaties die na de pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd kunnen worden, kunt u stellen aan voorlichting@essb.eur.nl.

Bijlagen

Jaarrooster pre-master EUR Brein en Cognitie 2019-2020 voor wo bachelor

Jaarrooster pre-master EUR Positieve organisatiepsychologie 2019-2020 voor hbo psychologie

Jaarrooster pre-master EUR Positieve organisatiepsychologie 2019-2020 voor wo bachelor

Jaarrooster pre-master EUR Psychologie van leren en presteren 2019-2020 voor hbo psychologie

Jaarrooster pre-master EUR Psychologie van leren en presteren 2019-2020 voor wo bachelor

* De pre-master Brein en Cognitie is alleen toegankelijk met WO-bachelors van de opleidingen:

 • Algemene gezondheidswetenschappen
 • Algemene sociale wetenschappen
 • Gedrag en samenleving
 • Geneeskunde
 • Pedagogische wetenschappen
 • Personeelswetenschappen
 • Sociologie