null Themadag Milieu: Besluitvorming over het Waddengebied

NW_Wadden_13016_head_large.jpg
Themadag Milieu: Besluitvorming over het Waddengebied
Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de themadag Milieu plaats in studiecentrum Utrecht. Besluitvorming over het Waddengebied is het thema van de dag. 

Lezing Judith Floor

De dag begint met een lezing over de rol van kennisonzekerheden in de besluitvorming over het Waddengebied door Judith Floor (MSc.), promovenda bij de Environmental Policy Group aan de Wageningen Universiteit en sinds 1 april 2017 ook als docent werkzaam bij de vakgroep Science van de Open Universiteit. In haar presentatie zal Judith Floor haar promotieonderzoek over de politiek van kennisonzekerheden in besluitvorming toelichten. Hierbij gaat ze in op de interacties tussen natuurorganisaties, de overheid, ondernemers en onderzoekers in het Waddengebied rond verschillende controversies: gaswinning, kokkelvisserij en mosselvisserij.

Workshop

Volgend op de lezing zal Judith Floor een interactieve workshop over dit thema leiden. Het Waddengebied is beschermd als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat men in besluitvormingsprocessen over maatschappelijke en economische activiteiten rekening moet houden met beschermde natuurwaarden. De ervaringen leren dat dit niet altijd eenvoudig is. Aan de hand van de controverse over een powerboatrace in de Waddenzee wordt ingegaan op de rol van kennis en politiek in de besluitvorming. In de workshop wordt je uitgenodigd om je in te leven in de verschillende rollen en posities van natuurorganisaties, de overheid en wetenschappers.

Academische vaardigheden

In de lunchpauze en meteen daarna bestaat de mogelijkheid om een klein colloquium/poster te presenteren voor de cursus Academische vaardigheden milieuwetenschappen.

De dag begint om 10.00 uur en wordt georganiseerd in het studiecentrum Utrecht.

Aanmelden

U kunt zich voor deze themadag tot en met 16 mei aanmelden met het aanmeldformulier.
Deelname aan de dag is gratis, inclusief lunch (wel graag afmelden bij verhindering).

 

Programma Themadag Milieu

Download hier het programma van de Themadag Milieu