null Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?

OW_PedroDeBruyckere_head_large.jpg
Leren
Wat maakt dat leerlingen een leerkracht authentiek vinden?
Leraren in opleiding krijgen vaak te horen dat ze authentiek moeten zijn. Maar wat is dat dan: authentiek zijn? Gewoon jezelf zijn? Maar wat als jouw jezelf zijn heel vriendelijk en behulpzaam is? Of misschien heel ongeduldig en snel boos? Moet je dan ook vooral jezelf zijn en ben je dan een goede leraar? Het promotieonderzoek van Pedro De Bruyckere richt zich op de vraag: wat is authentiek zijn; niet in absolute zin maar in de ogen van de leerlingen. Wat maakt dat leerlingen de ene leerkracht authentiek vinden en de andere minder of zelfs nep? Op vrijdag 9 juni 2017 verdedigt hij zijn proefschrift 'Authenticity Lies in the Eye of the Beholder' bij de Open Universiteit in Heerlen.

Vier criteria

De Bruyckere deed zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek bij leerlingen aan Vlaamse middelbare scholen. Aan de hand van uitgebreide interviews ging hij op zoek naar de criteria die maken dat leerlingen de ene leerkracht als authentiek, oftewel echt, beoordelen en een andere als niet echt. Hij vond vier criteria. Docenten zijn volgens de leerlingen authentiek als zij weten waar zij het over hebben (expertise). Verder moeten zij positief gepassioneerd zijn, dus vol enthousiasme over hun vakgebied kunnen vertellen zonder een vakidioot te zijn (passie). Zij moeten hun leerlingen het gevoel geven dat elke leerling en elke klas uniek is (uniciteit). En tot slot hebben echte leerkrachten belangstelling voor hun leerlingen, zonder ook vrienden met hen te willen zijn (afstand).

Het belang van verwachtingen

Nadat De Bruyckere deze vier criteria had gevonden, deed hij eenzelfde onderzoek in niet-formele lessituaties: bij sportclubs en muzieklessen. Uit dit tweede onderzoek kwamen dezelfde criteria naar voren, met uitzondering van afstand. In niet-formele lessituaties verwachten ambitieuze studenten dezelfde afstand als bij docenten in het reguliere onderwijs. Maar jongeren die naar sport- of muzieklessen gaan voor hun plezier, verwachten van authentieke docenten juist een meer vriendschappelijke houding. Hieruit blijkt hoe belangrijk de verwachtingen van de leerlingen zijn voor de manier waarop zij authenticiteit behoordelen.

Pedro De Bruyckere (Brugge 1974) verdedigt zijn proefschrift getiteld 'Lies in the Eye of the Beholder The Perception of Teachers' Authenticity by their Students' op vrijdag 9 juni 2017 bij de Open Universiteit te Heerlen om 13.30 uur precies. Promotor is Prof. dr. P.A. Kirschner.