Landelijke Code ethische toetsing onderzoek

Op verzoek van het Discipline overleg Sociale Wetenschappen, DSW, heeft een werkgroep op basis van de diverse regelingen voor ethiek toetsing bij faculteiten sociale wetenschappen een landelijke geldende code voor deze toetsing van sociaalwetenschappelijk onderzoek opgesteld en deze is in januari 2016 door het DSW vastgesteld.

De Code is geen keurslijf maar geeft een richting aan. De code is richtinggevend voor de wijze waarop binnen de OU ethiek toetsing plaatsvindt.

Document
Code of Ethics for research in the social and behavioural sciences involving human participants