ALG_Organisatie_11615_head_large.jpg
Integriteit en ethische toetsing
Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit geldt dat het valt onder de Nederlandse regelgeving en gedragscodes op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit. Binnen de Open Universiteit zijn interne commissies ingesteld die toezien op de naleving ervan.

Iedere onderzoeker, dus ook studenten en PhD studenten, heeft te maken met ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving.
Zo hebben onderzoekers te maken met:

Ook zijn er discipline-specifieke richtlijnen zoals de regels voor psychologisch onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de ethische richtlijnen voor mensgebonden onderzoek van de American Psychological Association.

De Open Universiteit gaat er vanuit dat haar onderzoekers die mensgebonden onderzoek doen, dus ook de (PhD-)studenten, op de hoogte zijn van de kaders en ernaar handelen. Onderzoekers die onderzoek uitvoeren in het buitenland, dienen zelf de wet-, regelgeving en beroepscodes voor dat land na te gaan en zich daaraan te houden. 

Binnen de instelling zijn op dit gebied twee commissies ingesteld:

Commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) (in English: Research Ethics Committee)
Onderzoekers kunnen de cETO raadplegen als zij twijfelen of een onderzoek WMO-plichtig is of als ze een ethische toetsing wensen.
NB The information about cETO is in English.

Commissie wetenschappelijke integriteit
Onderzoekers kunnen deze commissie raadplegen bij kwesties rondom wetenschappelijke integriteit van het eigen eigen of andermans onderzoek.

Zie ook open access beleid van de Open Universiteit.