Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB0602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De aarde bestaat uit een groot aantal verschillende 'componenten'. Deze zijn doorlopend in beweging ten opzichte van elkaar en vertonen daarbij grote dynamische samenhang. Al deze componenten oefenen bij hun beweging invloed op elkaar uit. Het huidige beeld van de aarde toont alleen maar een momentopname van deze continu voortgaande 'facelift'. In de geologie is dan ook een belangrijke plaats weggelegd voor de historie van de dynamische processen die zich in en op de aarde afspelen.

In de cursus wordt de dynamiek van aardse processen toegespitst op de bewegingen van de platen in de aardkorst. Deze bewegingen worden aangedreven door interne warmte van de aarde. De interne warmte veroorzaakt bewegingen van gesteenten en mineralen in en onder de aardkorst en is de gangmaker achter vulkanisme, aardbevingen en gebergtevorming. De externe warmte (van de zon) is vooral van invloed op de atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer, en is daarmee bepalend voor de klimaten, de waterkringloop, erosie, transport van de erosieproducten, sedimentatie en de productie en verspreiding van organisch materiaal. U maakt kennis met de processen in ruimte en tijd die geleid hebben tot de vorming van het ondergrondse milieu van Nederland. Dit geeft inzicht in het ontstaan van olie-, gas-, steenkool- en zoutvoorraden, maar ook in de risico's van breuken, aardbevingen en winning van schaliegas. De Ardennen gebruiken we via een online excursie als 'demonstratiegebied', omdat hier de gesteenten die in de diepe ondergrond van Noordwest-Europa voorkomen aan de oppervlakte komen.

Eerst bestudeert u de aarde als groot systeem, vanuit verschillende natuurwetenschappen. De nadruk ligt op de diverse geologische processen die samenhangen met plaattektoniek. Vervolgens bestudeert u de vierde dimensie tijd, en analyseert u de geologische processen van Noordwest-Europa via fenomenen uit de Ardennen.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u:
- inzicht in het systeem aarde vanuit verschillende natuurwetenschappelijke disciplines;
- inzicht in de geologische processen in en onder de aardkorst die samenhangen met plaattektoniek, en de kaart- en interpretatievaardigheden die voor het verkrijgen van dit inzicht nodig zijn;
- kennis van reconstructiemogelijkheden van geologische processen in het verleden aan de hand van geologische sporen;
- kennis van enkele geologische processen in de ondergrond van Nederland en Vlaanderen via fenomenen uit de Ardennen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Enige voorkennis van wiskunde, scheikunde en natuurkunde op vwo-niveau is noodzakelijk om de cursus binnen de gegeven studietijd met een voldoende te kunnen afronden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 en kwartiel 4 (van februari tot juli) dat open staat voor alle ingeschreven studenten.
U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.
Minimaal één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen, en is er een online werkcollege dat u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Milieu)
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
za 16-05-2020 / 10.00-16.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. ma 04-11-2019 / 17.00-20.30 uur
2. di 11-02-2020 / 17.00-20.30 uur
3. do 12-03-2020 / 17.00-20.30 uur
4. di 14-04-2020 / 17.00-20.30 uur
5. di 30-06-2020 / 17.00-20.30 uur
6. do 27-08-2020 / 17.00-20.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. di 11-02-2020 / 17.00-20.30 uur
2. do 12-03-2020 / 17.00-20.30 uur
3. di 14-04-2020 / 17.00-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr.ir. A. Lansu
1. di 30-06-2020 / 17.00-20.30 uur
3. do 27-08-2020 / 17.00-20.30 uur

Docenten

Mw. dr. ir. Angelique Lansu.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.
Voor de opdracht geldt: volgens afspraak, met posterpresentatie op (online) bijeenkomst. Hiervoor geldt: op een begeleidingsbijeenkomst naar keuze (minimaal 2 weken vooraf aanmelden via cursussite). Data bijeenkomsten: zie tabblad Begeleiding.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een liniaal + een geodriehoek of gradenboog
Een Binas tabellenboek + zakrekenmachine
Een verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Vraag de surveillant om het formularium en de stratigrafische tabel
De bij de cursus behorende cursusmaterialen, inclusief de geologische kaarten

Meer info

Cursusmateriaal

Zelfstudiemateriaal: een digitaal werkboek in de leeromgeving en deels in een ringmap.
Tevens horen bij het materiaal:
1. de geologische tijdstabel;
2. de Carte Géologique de la France waarop ook aangrenzende gebieden zoals de Ardennen staan;
3. de kaart World Ocean Floor;
4. de poster Minerals of the World;
5. de kaart Geologische dwarsdoorsneden van Nederland en het continentaal plat.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u een structuur van studietaken en van daaruit toegang tot een groot deel van het cursusmateriaal en toelichtende video's/audio.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.