ALG_Abstract_12040_head_large.jpg
Toelating GZ-opleiding

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) verzorgt de centrale aanmelding voor de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog van zes opleidingsinstituten in Nederland. Afhankelijk van de gevolgde vakken in uw vooropleiding kunt u voldoen aan de theoretische eisen voor aanmelding. Daartoe geeft uw faculteit van afstuderen een zogeheten ‘Verklaring vooropleiding' af, waaruit kan blijken dat u bepaalde deficiënties heeft.

Deze ‘Verklaring vooropleiding' overlegt u bij het RCSW. Indien u de deficiënties in uw vooropleiding door het RCSW getoetst wil zien, dan dient u op de website van de vereniging LOGO eerst een LOGO-verklaring aan te vragen en de gevraagde bewijsstuk­ken in te sturen. Pas dan wordt het dossier door de hoofdopleider van het RCSW getoetst en beoordeeld op deficiënties. Het RCSW is geautoriseerd om werkervaring en andere opleidingen in de beoordeling mee te nemen. Als er vervolgens deficiënties zijn dan kunt u deze wegwerken door cursussen te volgen via de Open Universiteit.

De Verklaring vooropleiding is een onderdeel van de LOGO verklaring. De LOGO verklaring is nodig om te solliciteren naar een opleidingsplaats.

Meer informatie