LifespanPSY_head_large.jpg
Symposium Levenslooppsychologie
Living Life to the Fullest: sturen op geluk en positieve emoties
De mens is niet voorgeprogrammeerd of statisch, maar is voortdurend in beweging. Hij leert met vallen (tegenslag) en opstaan (successen). Hij ontwikkelt zich in interactie met de omgeving,  en dit zijn leven lang. De levenslooppsycholoog wil de individuele ontwikkeling beter begrijpen en stimuleren. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt daarbij de nadruk op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie.
In dit symposium wordt ingezoomd op geluk en positieve emoties als belangrijke elementen van de mentale gezondheid en worden handvatten gegeven om in de psychologische hulpverlening te sturen op geluk en positieve emoties.

Programma

Vrijdag 23 juni 2017
Locatie: Gebouw Pretoria, Open Universiteit
Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen

12:00 Ontvangst met lunch
13:00 - 13:05 Welkom en introductie sprekers
13:10 - 13:40 Prof. dr. Meike Bartels
We verschillen allemaal in ons geluksgevoel en dat komt (ook) door onze genen
13:45 - 14:15 Prof. dr. Marieke Wichers
Positief affect als een spin in het netwerk van mentale gezondheid
14.20 - 14:50 Drs. Fredrike Bannink
Positieve Psychologie - de Toepassingen
14.55 – 15:00 Afronding symposium + sneak preview oratie prof. dr. Nele Jacobs

Prof. dr. Meike Bartels

Prof. dr. Meike Bartels Prof. dr. Meike Bartels is University Research Chair hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit en heeft als wetenschappelijk onderzoeker een bijzonder interesse in ‘geluk’. Haar onderzoek richt zich op het identificeren van die factoren die bijdragen aan de interindividuele variatie in geluk. Hiervoor werkt ze nauw samen met het Nederlands Tweelingen Register. Zij is auteur van meer dan 150 publicaties in internationale tijdschriften en ontving competitieve onderzoekssubsidies waaronder een NWO VENI Vernieuwingsimpuls.

Titel: We verschillen allemaal in ons geluksgevoel en dat komt (ook) door onze genen

Nederland staat al jaren in de top 5 van gelukkigste landen in de wereld. Gemiddeld geven we een 7.5 aan ons leven. Maar gemiddelden zeggen niks over de verschillen tussen mensen. Veel belangrijker is de vraag waarom de één een 8 aan zijn leven geeft en de ander een 5.
In haar lezing zal Meike Bartels vertellen over het tweelingenonderzoek naar de oorzaken van verschillen in geluk. Zij zal ook toelichten hoe de zoektocht naar genetische varianten verloopt en spreken over epigenetica en gen-expressie. Uit het onderzoek blijkt dat verschillen in geluk voor ongeveer 40% verklaard kunnen worden door verschillen in genetische aanleg. Maar hoe zit het dan met de invloed uit de omgeving? Doet die er helemaal niet toe of speelt genetische aanleg ook een rol bij de effecten uit de omgeving? En kunnen we geluk nog trainen als er sprake is van genetische aanleg?

Prof. dr. Marieke Wichers

Prof. dr. Marieke Wichers Prof. dr. Marieke Wichers is als hoogleraar Dynamiek van Emotieregulatie en Psychopathologie verbonden aan het Interdisciplinair Centrum voor Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE), UMCG, Groningen. Zij bestudeert de mechanismen van psychopathologie en richt zich daarbij op dynamische veranderingen en persoonspecifieke analyses.  Zij heeft meer dan 150 publicaties in internationale tijdschriften en ontving prestigieuze onderzoeksubsidies zoals o.a. de NWO VENI Vernieuwingsimpuls, een Hersenstichting fellowship, een NWO Aspasia subsidie  en recent een ERC consolidator grant.

Titel: Positief affect als een spin in het netwerk van mentale gezondheid

In deze presentatie zal prof. dr. Wichers uitleggen hoe kleine dagelijkse situaties en ervaringen deel uitmaken van een web van complexe interacties die belangrijk zijn voor onze mentale gezondheid.
Deze ideeën sluiten aan bij recente ontwikkelingen zoals de netwerktheorie van psychopathologie en ideeën uit de dynamische systeemtheorie.
Vervolgens zal zij aan de hand van verschillende studies illustreren welke rol positieve emoties spelen in deze dynamiek en hoe dit consequenties kan hebben voor klinische aangrijpingspunten. Ten slotte laat ze haar licht schijnen op een nieuwe ontwikkeling die relevant is voor de vertaling naar de praktijk, namelijk het gebruik van persoonspecifieke netwerkmodellen om patiëntspecifieke dynamiek tussen emoties en situaties bloot te leggen.

Drs. Fredrike Bannink

Drs. Fredrike Bannink Drs. Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en Master of Dispute Resolution (beide UvA). Zij is ook kinder- en jeugdpsycholoog specialist en supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).
Zij combineert een zelfstandige praktijk met het doceren van postacademisch onderwijs. Verder geeft ze trainingen op het gebied van de positieve psychologie en oplossingsgericht werken. 
Met de Universiteit van Maastricht doet zij onderzoek naar de vergelijking tussen traditionele probleemgerichte CGt en haar model van Positieve CGt. Zij is een internationaal spreker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken.
www.fredrikebannink.com

Titel: Positieve Psychologie - de Toepassingen

Positieve psychologie gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren. Ze richt zich op het versterken van mogelijkheden om een plezierig, betrokken en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en succes.
In haar lezing zal Fredrike Bannink de vijf pijlers van de well-being theory van grondlegger Seligman bespreken, en u bovendien laten kennismaken met enkele toepassingen, gebaseerd op haar recente boek Positieve Psychologie - de Toepassingen.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.