OPL_WiskundeT_12124_head_large.jpg
Voortentamen Wiskunde T
Wilt u starten met een schakelprogramma voor een masteropleiding van de TUDelft of voor enkele van de masteropleidingen van de TUEindhoven? Wanneer u een hbo-opleiding heeft afgerond is het volgen van een schakelprogramma een vereiste om toegelaten te worden. Om toegelaten te worden tot het schakelprogramma moet u slagen voor het voortentamen Wiskunde T. De Open Universiteit neemt de tentamens in opdracht van de TU’s af. De tentamens zijn wekelijks in een van onze studiecentra af te leggen.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de voortentamens Wiskunde T ligt bij een commissie van de TUDelft. De Open Universiteit organiseert de afname van de voortentamens.

Alle informatie over de schakelprogramma’s, masteropleidingen en toelatingseisen staan op websites van de TUDelft en de TUEindhoven.

Kosten en voorwaarden

Deelname aan een voortentamen kost € 98,-. Hiervoor krijgt u één tentamenkans. Is het nodig om nog een keer deel te nemen aan een voortentamen, dan zijn de kosten voor een herkansing ook € 98,-.
Bij de aanmelding voor het eerste voortentamen machtigt u de Open Universiteit om eenmalig de kosten van uw rekening af te boeken. Meldt u zich aan voor een herkansing, dan ontvangt u van ons een factuur.

Voorwaarden Tentamendeelname Wiskunde T

Aanmelden voor het tentamen

Aanmelden voor het tentamen kan door het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding en wanneer u in het studiecentrum verwacht wordt. Tentamens worden wekelijks afgenomen in alle studiecentra van de Open Universiteit. U kunt uw tentamendatum dus zelf inplannen.

Ziet u hierboven geen formulier dan kunt u het het formulier ook hier vinden.

Voorbereidingscursussen

Er zijn diverse instellingen die cursussen verzorgen om uw bèta-kennis bij te spijkeren. Ook voor wiskunde T kun u hier terecht om u voor te bereiden op het voortentamen. Neemt u contact op met de betreffende instelling voor meer informatie of om in te schrijven voor een cursus.