Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen

Wet bescherming persoonsgegevens en gedragscode persoonsgegevens

Binnen de Open Universiteit rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Het College van Bestuur vindt wetenschappelijke integriteit belangrijk en heeft daarom samen met andere Nederlandse universiteiten de Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld. Hierin is onder andere omschreven wat we met wetenschappelijke integriteit bedoelen.

Om ervoor te zorgen dat onderzoekers handelen in lijn met de WPB heeft de VSNU de Gedragscode persoonsgegevens opgesteld. Deze code (zie documenten) beschrijft hoe onderzoekers¹ dienen om te gaan met onderzoeksdata.

Binnen de EU is de privacy wetgeving nagenoeg gelijk. Specifiek voor België gelden gelijkluidende bepalingen ten aanzien van de ondubbelzinnige toestemming voor gebruik van persoonsgegevens (van volwassenen, en ouders bij kinderen < 18 jaar) als in de (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens.

¹Onder 'onderzoekers' vallen onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.

Documenten
Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek
Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens (WPB)
Privacy: een vademecum voor de onderzoeker (CBPL)
Bescherming van persoonsgegevens in België

Zie ook
CBP
Rijksoverheid
CBPL