Privacywetgeving en gedragscode persoonsgegevens

Binnen de Open Universiteit rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Het College van Bestuur vindt wetenschappelijke integriteit belangrijk en heeft daarom samen met andere Nederlandse universiteiten de Gedragscode Wetenschappelijke integriteit opgesteld. Hierin is onder andere omschreven wat we met wetenschappelijke integriteit bedoelen.

Om ervoor te zorgen dat onderzoekers handelen in lijn met de privacywetgeving heeft de VSNU in 2005 de Gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek opgesteld. Deze code (zie documenten) beschrijft hoe onderzoekers¹ dienen om te gaan met onderzoeksdata. Op de website van de VSNU is tevens een consultatieversie beschikbaar die in lijn is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

¹Onder 'onderzoekers' vallen onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.

Documenten
Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek
Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming
Privacy: een vademecum voor de onderzoeker (CBPL)
 

Zie ook
CBP
Rijksoverheid
CBPL