null Artikel 'Rethinking strategy in environmental governance' beschikbaar in Open Access

ALG_Abstract1_head_large.jpg
Duurzaamheid
Artikel 'Rethinking strategy in environmental governance' beschikbaar in Open Access
In het artikel 'Rethinking strategy in environmental governance’ dat is gepubliceerd in het juninummer 2020 van het tijdschrift Journal of Environmental Policy & Planning, introduceren de auteurs, waaronder Raoul Beunen van de vakgroep Science van de Open Universiteit, een nieuw framework voor het analyseren van de totstandkoming en de effecten van strategieën op het gebied van milieu-governance. Het artikel kwam tot stand in nauwe samenwerking met medewerkers van de Universiteit van Alberta (Canada) en Wageningen University & Research.

Over ‘Rethinking strategy in environmental governance’

Het artikel biedt een nieuw framework voor het analyseren van de vorming en de effecten van strategieën op het gebied van de governance van het milieu. De onderzoekers combineren elementen uit de managementwetenschappen, strategie als praktisch denken, sociale systeemtheorie en evolutionaire governance theorie. Basisgedachte is dat de governance en samenstellende elementen voortdurend evolueren. De vorming van strategieën en de effectstrategieën moeten worden opgevat als elementen die deel uitmaken van die voortdurende dynamiek. 
De auteurs introduceren het concept van realiteitseffecten om de verschillende manieren te begrijpen waarop onderscheidende en materiële veranderingen kunnen worden gekoppeld aan de strategie. Tevens om aan te tonen dat de identificatie van strategieën kan voortkomen uit zowel intenties vooraf als uit een achteraf gemaakte toeschrijving. 

Het document vat deze ideeën samen in een kader dat strategieën conceptualiseert als productieve ficties die voortdurend moeten worden aangepast. Ze werken nooit helemaal uit zoals verwacht of gehoopt, maar toch zijn deze productieve ficties noodzakelijke en effectieve onderdelen van planning en sturing.

Over Raoul Beunen

Dr. ir. Raoul Beunen is werkzaam als hoofddocent Environmental Governance bij de faculteit Bètawetenschappen.  Governance  op het gebied van ruimtelijke ordening en beheer van natuurlijke hulpbronnen heeft zijn professionele en persoonlijke aandacht. Hij bestudeert uitgebreid de implementatie van plannings- en milieubeleid in verschillende institutionele omgevingen en onderzoekt het belang van afhankelijkheden om nieuwe perspectieven in beleid mogelijk te maken.

Download het artikel in Open Access.