null 17 miljoen agenten: van betrokken burger tot amateur-smeris

RW_17miljoenAgenten_15034_head_large.jpg
Veiligheid
17 miljoen agenten: van betrokken burger tot amateur-smeris
Wie een vermist kind thuisbrengt of een zakkenroller overmeestert is van oudsher een held. Met gebruik van sociale media lukt het burgers steeds vaker om met succes vermiste personen of daders op te sporen. Maar bewijsmateriaal kan ook zoek raken, aangetast of meegenomen worden. Hoe kan je als burger helpen zonder de politie voor de voeten te lopen? Op 15 november 2018 onderzoeken burgers en experts in de Balie in Amsterdam waar in onze rechtstaat de grenzen liggen bij burgerparticipatie. Sven Brinkhoff, universitair hoofddocent strafrecht bij de Open Universiteit, is een van de experts.

Privacy, eigen rechter spelen, leefbaarheid

Technologische ontwikkelingen plaatsen de samenwerking tussen politie en burgers in een nieuwe context. Terwijl de politie enerzijds gebaat is bij de inzet en expertise van burgers in opsporingsonderzoek werpt deze samenwerking ook een aantal ethische en rechtsstatelijke vraagstukken op. Onder andere omtrent privacy, burgerexecutie (eigenrichting) en leefbaarheid.

Burgers en experts

Op 15 november confronteert De Balie het publiek met deze vraagstukken. Burgers en experts worden uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op misdrijven, opsporing en digitalisering in het heden en de toekomst. Andere experts, naast Sven Brinkhof, zijn onder andere Arnout de Vries (onderzoeker TNO) en Karlijn Roex (socioloog).

Over Sven Brinkhoff

Sven Brinkhoff is als strafrechtexpert verbonden aan de Open Universiteit waar hij o.a. onderzoek doet naar de rol van burgers bij opsporing en de gevolgen daarvan voor strafzaken. Hij begon zijn loopbaan bij het openbaar ministerie en is werkzaam geweest in de rechterlijke macht.