null Aanwezigheid huisdier maakt mensen blijer

PSY_Aanwezigheid_huisdier_head_large.jpg
Geluk
Aanwezigheid huisdier maakt mensen blijer
Eigenaren van huisdieren voelen zich gelukkiger als hun huisdier fysiek aanwezig is dan wanneer ze hun huisdier niet bij zich hebben. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de pilotstudie Animal Impact in Real Life (AIR), uitgevoerd door psychologen van de Open Universiteit. In het najaarsnummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie publiceren Mayke Janssens, Jannes Eshuis, Sanne Peeters, Johan Lataster en Nele Jacobs over dit onderzoek.

Experience Sampling Methode

Een aantal eigenaren van huisdieren werd gevraagd om zes dagen lang tien keer per dag op onverwachte momenten via een app een aantal vragen te beantwoorden over hun activiteiten, emoties, zelfwaardering, sociale interacties en de interactie met hun huisdier. Deze methode, de Experience Sampling Methode, is een gevalideerde dagboekmethode. In deze pilotstudie leverde methode 698 meetmomenten op waarmee de interactie met het huisdier in het dagelijks leven in beeld kon worden gebracht.
Met deze pilotstudie wilden de psychologen de toepasbaarheid van deze methode bij deze doelgroep onderzoeken, maar ook proberen vast te stellen of er in het dagelijks leven een positief effect is te observeren van de aanwezigheid van het huisdier.

Sociale ondersteuning

De eerste resultaten van de AIR-studie laten zien dat de aanwezigheid van het huisdier samenhangt met positieve emoties en hogere zelfwaarde. Wanneer het huisdier aanwezig is, voelen mensen zich beter. Een mogelijke verklaring voor dit effect is het idee dat gezelschapsdieren kunnen dienen als een bron van sociale ondersteuning. Eerder onderzoek laat zien dat sociale steun in de vorm van goede vrienden en familie een positief effect heeft op welbevinden en zorgt voor meer positieve emoties en een grotere zelfwaardering.

Verder onderzoek nodig

Er is meer onderzoek in grote representatieve steekproeven nodig om het positieve effect van gezelschapsdieren in het dagelijks leven verder te exploreren. De Experience Sampling Methode heeft zich bewezen als een waardevolle techniek en zal bij verder onderzoek naar de effecten van het gezelschapsdier op welbevinden in het dagelijks leven ingezet worden. Momenteel onderzoeken de OU-psychologen de specifieke invloed van interactie en fysiek contact met het huisdier op het emotioneel welzijn en de zelfwaardering van de eigenaar.

Meer lezen

Wie het hele artikel wil lezen, kan terecht op de website van Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP, uitgave Verbondenheid).