null Het moment voor de master Gegevensbescherming en Privacyrecht

RW_Alumnus_DominiqueBooms_head_large.jpg

Het moment voor de master Gegevensbescherming en Privacyrecht

In een snel veranderende wereld staan bedrijven en organisaties te springen om juristen met verstand van privacy, gegevensbescherming en technologie. De Open Universiteit start daarom met de eerste academische master Gegevensbescherming en Privacyrecht. Dominique Booms (31), Chief Privacy Officer en jurist van de Hogeschool Rotterdam, vertelt waarom hij bij de eerste lichting wil horen. 'Het rechtsgebied is zo’n hot topic en volop in ontwikkeling; dit is het momentum.'

Je bent al meester en Chief Officer Privacy, waarom toch de ambitie om deze master te doen?

'Voor mij is het een verdiepingsslag. Je kunt altijd meer leren en de Hogeschool Rotterdam wil dat medewerkers zich blijven professionaliseren. Ik weet dat hoogleraar Anna Berlee, die deze master ontwikkelde, superveel weet van privacyrecht. Van de cursussen word ik erg blij. Het is de eerste academische opleiding die focust op alle aspecten van het gegevensbeschermings- en privacyrecht.'

Wat wil jij leren?

'Ik zou met advocaten en juristen uit het werkveld willen nadenken en discussiëren over hoe we de vele open normen in de gegevensbescherming en privacyrecht moeten interpreteren. En verwacht dat de master voor een gedetailleerdere inkleuring gaat zorgen van de wettelijke kaders. Zo zegt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat betrokkenen begrijpelijk moeten worden geïnformeerd over hun recht op privacy. Maar wat is begrijpelijk? Volstaat een privacy statement op de website om ervoor te zorgen dat betrokkenen hun rechten effectueren? De jurisprudentie is beperkt. Maar het aantal klachten van betrokkenen en de boetes aan bedrijven voor overtreding van de AVG lopen enorm op. Dit is het momentum om de uitspraken van rechters goed te volgen en te duiden, zodat wij als privacy professionals eenduidig richting kunnen geven aan dit nieuwe rechtsgebied.'

Tegen welke vragen loop jij aan als Chief Privacy Officer?

'Oh zoveel. Het gaat natuurlijk niet alleen over welke gegevens we wel en niet mogen verwerken van studenten en medewerkers. Maar ook over bijvoorbeeld data-ethiek. Welk beleid staan wij voor als organisatie? Welk belang weegt voor ons het zwaarst?'

'In het onderwijs maken we ook meer gebruik van nieuwe technologieën zoals learning analytics en online proctoring. Ook dat roept vragen op: in hoeverre schuren innovaties met privacy? De master bevat een cursus over gegevensbescherming en nieuwe innovaties. Het lijkt mij heel handig om de taal van techneuten te begrijpen zodat ik met ze kan meedenken over de privacy-risico’s van bijvoorbeeld een nieuwe IT-oplossing. Nu is het vaak mosterd na de maaltijd. Als iets al lang en breed draait komt pas de vraag: uh, kan en mag dit eigenlijk wel?'

Als alumnus ben je geen nieuwkomer aan de Open Universiteit. Wat zijn je ervaringen?

'In 2020 begon ik met de master Privaatrecht. Die heb ik in anderhalf jaar net niet cum laude afgerond naast mijn fulltimebaan. Ik koos voor de Open Universiteit, omdat je er flexibel kunt studeren en omdat het een van de best beoordeelde universiteiten is. Het niveau ligt heel hoog. Je volgt de colleges digitaal en studeert zelfstandig. Toch heb je veel contact met docenten en medestudenten. Het onderwijs is minder schools en zeer praktijkgericht. Je volgt cursussen en maakt opdrachten waar je direct in je werk iets aan hebt. Als eerste lichting student kan ik wellicht ook bijdragen aan een goede toespitsing van de master Gegevensbescherming en Privacyrecht op de praktijk. Dat lijkt me een fantastische win-win situatie.'