null Anda Counotte over Groene IT in AG Connect en voor Triodos Bank

NW_EarthOvershootDay_11959_head_large.jpg
Duurzaamheid
Anda Counotte over Groene IT in AG Connect en voor Triodos Bank
Anda Counotte, van 1985 tot 2019 docent aan de Open Universiteit tot 2001 bij de vakgroep Milieukunde, daarna bij de vakgroep Informatiekunde, schreef het artikel 'Groene IT - een plaag of een zegen?' voor het augustusnummer van het magazine AG Connect. Haar bijdrage geeft uitleg over wat Groene IT eigenlijk is. Triodos Bank interviewde Counotte voor een bijdrage over hoe digitalisering door bedrijven kan worden ingezet om groener te worden.

Groen versus duurzaam

Anda Counotte legt in het artikel voor AG Connect het verschil tussen groen en duurzaam uit. De term 'groen' refereert enkel naar het effect op het milieu; 'duurzaam' kijkt naar de balans tussen People, Planet en Profit (Triple P) en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel bedrijven ondernemen maatschappelijk verantwoord, maar zijn nog onvoldoende op de hoogte van de rol die Groene IT hierin kan spelen.

Counotte verwijst naar het onderzoek dat zij de afgelopen jaren samen met masterstudenten van de opleiding Business Process Management and IT aan de Open Universiteit heeft gedaan naar het gebruik van Groene IT bij bedrijven in verschillende sectoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Groene IT 1.0 ofwel groen van IT, verbeteringen in de levenscyclus van de apparatuur, Groene IT 2.0 ofwel groen door IT, bijvoorbeeld online lesgeven zoals de Open Universiteit doet, of online vergaderen in plaats van reizen, en Groene IT 3.0 waarbij groen is geïnternaliseerd in het gedrag, denk aan een dienst als Spotify of Netflix, waarbij alles digitaal verloopt.

Augustus 2020 is onder haar leiding een nieuwe groep van vijf masterstudenten gestart die onderzoekt hoe telewerken ingericht moet worden om de CO2-voetafdruk van een organisatie te verlagen met behoud van de kwaliteit van het opgeleverde werk. Daarbij wordt ook dit nagegaan of en wat er door COVID-19 is veranderd.

COVID- 19 biedt kansen voor groene digitalisering

Triodos Bank interviewde Counotte over hoe bedrijven door de noodgedwongen digitalisering door COVID-19IT kunnen inzetten om groener te worden. Counotte geeft in het artikel Zo zet je digitalisering in om jouw bedrijf groen en toekomstbestendig te maken tips en voorbeelden van bedrijven die groene IT oplossingen al succesvol inzetten.