null Angst bestrijden met feiten: app FearFighter helpt mensen om zich veilig te bewegen door hun stad

OW_FearFighter_14603_head_large.jpg
Veiligheid
Angst bestrijden met feiten: app FearFighter helpt mensen om zich veilig te bewegen door hun stad
Onderzoekers van het Welten-instituut zijn gestart met een tweejarig project getiteld FearFighter. In dit project wordt een app ontwikkeld die burgers helpt om conclusies te trekken over de veiligheid in hun stad. FearFighter baseert zich op feiten en niet op de onjuiste indrukken en mythes die vaak het gevolg zijn van angst of onwetendheid. FearFighter is een project in het kader van het nieuwe OU onderzoeksprogramma 'De Veilige Stad: veiligheid in stedelijke omgevingen'.

Vervuiling, verkeer, misdaad...

Het onderzoeksteam van het Welten-instituut maakt gebruik van de bestaande gegevens over vervuiling, verkeer, misdaad en andere veiligheidgerelateerde onderwerpen. FearFighter krijgt de vorm van een game die zich afspeelt op de eigen locatie. De app maakt daarbij gebruik van Augmented Reality, een techniek die vooral bekend is geworden door de Pokémon-games. In de FearFighter game krijgen de gebruikers zoveel mogelijk toegang tot de werkelijke realtime data over de veiligheid op hun locatie. Doel van de app is de gebruikers te leren hoe ze kunnen omgaan met dit soort veiligheidszaken, waarbij ze zich baseren op locatiegebaseerde en actuele informatie: feiten.

Gevoel van veiligheid

Om de app te ontwikkelen, zullen de onderzoekers niet alleen de bestaande gegevens rond de aspecten van veiligheid bij elkaar brengen. Ze willen ook onderzoeken tot op welke hoogte de bestaande bewakingsmechanismen bruikbare informatie opleveren, en onderzoeken of die informatie een gevoel van veiligheid vergroot of juist hindert. Op basis van deze resultaten formuleren de onderzoekers een hypothese over de manier waarop beschikbare data het veiligheidsgevoel beïnvloeden. Met de Fearfighter app kunnen ze deze hypothese testen.

Interfacultaire samenwerking

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het onderzoeksprogramma's Multimodal Learning en Seamless learning van het Welten-instituut en het onderzoek rond informatieveiligheid van de faculteit Management, Sciences & Technology. FearFighter is een van de projecten in het kader van het onderzoeksprogramma 'De veilige stad: veiligheid in stedelijke omgevingen'. De contactpersoon is Roland Klemke.