null Artikel 'A Maturity model for hospital information systems' beschikbaar

ALG_Abstract_12470_head_large.jpg
Gezondheid
Artikel 'A Maturity model for hospital information systems' beschikbaar
In het januarinummer 2019 van het Journal of Business Research verschijnt een artikel van dr. Rogier van de Wetering van de faculteit Management, Science & Technology en collega's van Portugese Hoger Onderwijsinstellingen. Het artikel 'Een volwassenheidsmodel voor ziekenhuisinformatiesystemen' is nu gratis te downloaden.

Over de paper

In de laatste vijf decennia zijn volwassenheidsmodellen geïntroduceerd als leidraad en referentiekaders voor informatiesysteemmanagement (IS) in organisaties binnen verschillende bedrijfstakken en sectoren.

In het domein van de gezondheidszorg worden volwassenheidsmodellen ook gebruikt om een breed scala aan uitdagingen, complexiteit en de grote vraag naar IS-implementaties in ziekenhuizen (HIS) aan te pakken.

De paper beschrijft een onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van een uitgebreid volwassenheidsmodel dat wordt toegepast in de HIS-context. Het resultaat van dit onderzoek is het HIS-maturiteit model (hierna HISMM genoemd), dat zes stadia van HIS-groei en ontwikkeling in maturiteit omvat. Dit HISMM heeft als uniek kenmerk de convergentie van een aantal belangrijke maturiteit beïnvloedende factoren en bijbehorende kenmerken, waardoor niet alleen de globale volwassenheid van een HIS kan worden beoordeeld, maar ook de afzonderlijke maturiteit van de verschillende dimensies.

Download

Download de paper A Maturity model for hospital information systems.